Szkoły podstawowe - klasy IV‒VIII oraz szkoły ponadpodstawowe

Lekcje zaznajamiają z ekspozycją muzealną. Omawiane tematy nakreślają historię Zamku Królewskiego i postaci z nim związanych. Zajęcia są także okazją do zapoznania się z kulturą, obyczajami oraz z dziejami sztuki polskiej. Mają charakter konwersatoryjny, stanowią uzupełnienie szkolnej podstawy programowej.

Prosimy o punktualne przybycie na ekspozycję.