Taniec i muzyka na królewskim dworze

dla klas I-III
Prowadzący podczas zajęć przekazuje informacje na temat historii polskiej muzyki religijnej i świeckiej tworzonej przy dworze królewskim. Uczestnicy dowiadują się o dawnych instrumentach muzycznych, uczą się je dzielić ze względu na sposób wydobywania dźwięku, zapoznają się z różnymi rodzajami utworów i tańców od średniowiecza do renesansu. Prezentowane we wnętrzach zamkowych dzieła malarstwa oraz tkaniny, związane z tańcem i z muzyką, obrazują życie kulturalne minionych wieków.
  • Słowa kluczowe: Walenty Bekwark, Bona Sforza, instrumenty dawne, Tanecznica, tańce dawne, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August
Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Reprezentacyjne Komnaty Królewskie.