Wawel legendarny i historyczny

dla klas IV-VI
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi legendami związanymi ze wzgórzem wawelskim. Prezentowane eksponaty oraz omówienie funkcji poszczególnych pomieszczeń ukazują zamek jako siedzibę najwyższej władzy. Lekcja muzealna wprowadza również wiedzę na temat królów i innych osób będących czołowymi mecenasami sztuki danej epoki.
  • słowa kluczowe: arrasy, dziedziniec, dynastia, głowy wawelskie, historia, kronikarz, król, krużganki, legenda, mecenas, Skuba, Stańczyk, wzgórze wawelskie
Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Reprezentacyjne Komnaty Królewskie.