Wawelski świat zwierząt i roślin

dla klas I-III
Podczas zajęć uczniowie poznają historię ogrodów i zwierzyńca wawelskiego, a także stan wiedzy o przyrodzie od starożytności do czasów renesansu. Uczestnicy zaznajamiają się z gatunkami roślin i zwierząt ukazanych na arrasach oraz obrazach będących wyposażeniem wnętrz zamkowych.
  • słowa kluczowe: arrasy, fauna, flora, ogród, taras, warsztat tkacki, zwierzęta egzotyczne, zwierzęta fantastyczne, zwierzęta symboliczne, Zygmunt II August
Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Reprezentacyjne Komnaty Królewskie.