Wokół wystaw czasowych

Wykłady, oprowadzania kuratorskie
Wydarzenia towarzyszące wystawom czasowym mają na celu przybliżenie treści związanych z nowo prezentowaną ekspozycją.

Wykłady i oprowadzania kuratorskie pomagają w zrozumieniu dzieła sztuki oraz kontekstu jego powstania – specyfiki epoki, twórców, kolekcjonerów.

Organizowane spotkania prowadzone są przez pracowników Zamku Królewskiego oraz przez zaproszonych gości związanych ze środowiskiem akademickim, muzealnym i artystycznym.