Dziedzictwo zachowane i na nowo odkryte. Prace konserwatorskie przed wystawą "Obraz Złotego Wieku"

Cykl: Obraz Złotego Wieku

Wystawa: Obraz Złotego Wieku

Dla dorosłych , Wykład
infografika
wykład dr Oliwii Buchwald-Zięciny
Prezentowane na wystawie Obraz Złotego Wieku obiekty pochodzą z czasu panowania trzech ostatnich Jagiellonów (1501–1572), a zatem z okresu największej świetności dynastii. Organizacja ekspozycji stwarza wyjątkową okazję do odnowienia wielu zabytków z epoki. Rozległe prace konserwatorskie przy eksponatach podjęto na długo przed otwarciem wystawy. Spośród ponad 400 obiektów około 100 zakwalifikowano do szeroko zakrojonych prac badawczo-konserwatorskich. Wyniki podjętych działań przynoszą nowe odkrycia, pogłębiają wiedzę o dziełach prezentowanych na wystawie, a przede wszystkim potwierdzają silne wpływy zachodnioeuropejskie na kulturę i sztukę monarchii polsko-litewskiej. Wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliło na równoległe prowadzenie działań przez kilka zespołów konserwatorskich przy zabytkach bezcennych dla naszej kultury. Wytypowanym obiektom zapewniono najwyższe standardy konserwatorskie, uwzględniające obowiązujące przepisy, doktryny konserwatorskie i doświadczenie ekspertów.  
Dr Oliwia Buchwald-Zięcina – od początku swojej pracy zawodowej związana jest z Zamkiem Królewskim na Wawelu. W roku 2018 obroniła pracę doktorską na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2019–2021 pełniła funkcję zastępcy głównego konserwatora muzealnego Zamku Królewskiego na Wawelu. Oprócz licznych osiągnięć w konserwacji dzieł sztuki pozostaje też aktywna na polu naukowym – jej obecne badania dotyczą historycznych dokonań polskiej szkoły konserwacji. W 2020 roku została kierownikiem Pracowni Konserwacji Malarstwa, Grafiki, Rzeźby i Ram. W latach 2021–2023 prowadziła nadzory konserwatorskie nad wystawami: Kolekcja Lanckorońskich. Obrazy Jakoba Philippa Hackerta, Nie tylko Bruegel i Rubens. Malarstwo Niderlandów na Wawelu, Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich, Królewski Rembrandt na Wawelu. Jeździec polski ze zbiorów The Frick Collection w Nowym Jorku.