Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość: Rola 'Historic Buildings Curators' w konserwacji, rozwoju i zarządzaniu Tower of London

Wykład
Wykład dr Agnieszki Sadraei poświęcony będzie kluczowemu zabytkowi Londynu – Tower of London. Znakomita badaczka przedstawi zagadnienia związane z historią miejsca, jego rolą, ale także problemami związanymi z badaniem i konserwacją budynków historycznych w Anglii.
Dr Agnieszka Sadraei jest kuratorką budynków historycznych w Historic Royal Palaces odpowiedzialną za Tower of London, gdzie pełni funkcję doradczą i badawczą. Dr Sadraei jest również członkiem zespołów multidisciplinarnych wraz z Surveyors of the Fabric, Conservation Maintenance Team and Interpretation Team zajmując się: restauracja, konserwacja i rozbudowa infrastruktury. Prowadzi badania historyczne nad historią i społecznością Tower w okresie XVI- XX wiek.
  • Centrum Wystawowo-Konferencyjne
  • godz. 11.00 wstęp wolny