OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

ODWOŁANE Renesansowe loggie na Wawelu

Cykl: Wawel znany i nieznany

Wykład
prof. dr hab. Marcin Fabiański (Instytut Historii Sztuki UJ)
Wykład dotyczy nieistniejącej loggii nad łaźnią królowej Bony obok skrzydła północnego, tej pierwotnej na wieży Duńskiej, dziś zastąpionej przez rekonstrukcję A. Szyszko-Bohusza, oraz kolumnad na krużgankach dziedzińca. Po krótkim omówieniu ich dziejów i funkcji zostanie przedstawiona włoska (i częściowo miejscowa) geneza tych rozwiązań. W przypadku loggii dziedzińcowych szczególna uwaga zostanie skierowana na ich kompozycję i kamieniarkę, zwłaszcza na niespotykane gdzie indziej cechy.