OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

Wawel w cieniu twierdzy (1795-1905)

Cykl: Wawel znany i nieznany

Wykład
prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ)
Wawel nie miał szczęścia w wieku XIX. Jego historia mogłaby dostarczyć gotowego materiału do doskonałego dreszczowca. Doświadczył daleko idącej ingerencji w tkankę historyczną znajdujących się na jego terenie obiektów. Destrukcję zamku i budowli wawelskich rozpoczęli Austriacy, ale kontynuowali polscy „burzymurkowie” reprezentujący władze Wolnego Miasta Krakowa. Po roku 1846 zamek i wzgórze stały się austriackim obozem warownym – Kasarnią. W roku 1880 władze miejskie i galicyjskie rozpoczęły bój o odzyskanie Wawelu. Trwał on 31 lat. W roku 1911 ostatni żołnierz opuścił wzgórze, co przyspieszyło ogólnonarodową debatę na temat nowych funkcji zamku i wzgórza oraz charakteru rewaloryzacji.