Reprezentacyjne Komnaty Królewskie

Zmiany w organizacji zwiedzania wystawy obowiązujące w okresie 1 VIII 2023 – 31 I 2024 
  • wejście schodami Senatorskimi
  • uwaga: 14 września nieczynna
  • wystawa będzie dostępna w nowej aranżacji obejmującej wybrane sale II piętra
  • dla osób poruszających się na wózkach czasowo niedostępne będą sale I piętra
  • do wystawy okresowo dołączone sale II piętra Sztuki Wschodu, wraz z wystawą czasową Ekspresja... oraz wybrane sale I piętra zamku
  • sale: Poselska, Turniejowa, Sień pod Przeglądem Wojsk:
    • 16–13 IX – niedostępne dla zwiedzających
    • 14 IX 2023 – 31 I 2024 – włączone do wystawy czasowej Obraz Złotego Wieku
Główna ekspozycja wnętrz zamkowych obejmuje reprezentacyjne sale na II piętrze pałacu (obecnie udostępniono do zwiedzania 10 sal).
Najcenniejszym elementem ekspozycji renesansowych komnat, jedynym zachowanym z ich pierwotnego wystroju, są arrasy, utkane w Brukseli na zamówienie Zygmunta Augusta w 3. ćwierci w. XVI, o tematyce biblijnej, bądź z ornamentem groteskowym oraz z herbami Polski i Litwy. Są tu również dużej wartości artystycznej obrazy i meble włoskie, głównie toskańskie, z w. XVI oraz portrety polskich monarchów.

Piętro pełniące funkcje oficjalne, zwane piano nobile, lokowano najczęściej na pierwszym piętrze pałacu, jednak w zamku wawelskim mieści się ono na piętrze drugim. Komnaty, znacznie wyższe i obszerniejsze w stosunku do sal niższych kondygnacji, służyły celom reprezentacyjnym. Tutaj odbywały się posiedzenia sejmu i senatu, królewskie audiencje i uroczystości weselne oraz bale. Po katastrofalnym pożarze w roku 1595 część skrzydła wschodniego oraz skrzydło północne renesansowego pałacu Jagiellonów zostały przebudowane w stylu wczesnego baroku. Prace te Zygmunt III zlecił architektowi Janowi Trevano. Konsekwentnie ta część pałacu posiada obecnie wyposażenie barokowe.
 
Pseudobarokowe stropy, z okresu międzywojennego, są wypełnione plafonami znanych i cenionych ówczesnych polskich malarzy – kolorystów, ściany zaś pokrywają kurdybany z w. XVIII, pochodzące z zamku króla Augusta III w Moritzburgu koło Drezna. W wieży, zw. Zygmunta III, znajduje się tzw. Gabinet holenderski, z obrazami szkół niderlandzkich. W wyposażeniu tej części zamku dominują portrety polskich królów i członków ich rodzin oraz polskie obrazy historyczne.

Wnętrza między schodami Senatorskimi i Poselskimi zostały znisz­czone przez pożar w r. 1702. Te, jak i pozostałe pomieszczenia znacznie przerobili Austriacy w w. XIX, stąd obecne obramienia drzwi (w renesanso­wej części) i stropy są późniejsze, z okresu międzywojennego w. XX.

Sala Pod Zodiakiem

W XVI wieku była częścią apartamentu przeznaczonego dla królewskich gości. Swą obecną nazwę zawdzięcza podstropowemu fryzowi autorstwa Leonarda Pękalskiego z roku 1929 na którym przedstawiono znaki zodiaku. Wiadomo, że wcześniejszy, renesansowy fryz był dziełem Hansa Dürera. Na urządzenie sali składają się brukselskie arrasy oraz włoskie skrzynie, na których ustawiono miedziane wanienki – chłodziarki do wina.

Sala Pod Planetami

jasna komnata zamkowa, na meblach drobne rzemiosło, na ścianach obrazy, dookoła sali malowany fryz
Komnata zawdzięcza obecną nazwę personifikacjom planet przedstawionym na fryzie podstropowym, namalowanym w roku 1929 przez Leonarda Pękalskiego.

Sień Bitwy pod Orszą

Dostępna z krużganków sień, prowadząca do królewskich apartamentów w wieży Duńskiej i sal w skrzydle północnym zamku. Obecna nazwa pomieszczenia nawiązuje do malowanego w roku 1929 fryzu podstropowego autorstwa Leonarda Pękalskiego, przedstawiającego zwycięstwo wojsk polsko-litewskich w bitwie pod Orszą w roku 1514. W sali dominuje monumentalny obraz Bitwa pod Lepanto pędzla Tomasza Dolabelli, nadwornego malarza Zygmunta III. Pozostałe obrazy – oficjalne przedstawienia ważnych osobistości dawnej Rzeczypospolitej – są znakomitymi przykładami staropolskiego malarstwa portretowego.

Gabinet Kolekcjonera

niewielka sal aw zamku, naścianach tkaniny i obrazy, na stołacj ustawione drobne przedmnioty rzemiosła artystycznego i kolekcjonerskie
Urządzenie sali, nawiązujące do historycznych gabinetów kolekcjonerskich zwanych kunstkamerami (niem. Kunstkammer), przypomina o kolekcjonerskiej pasji polskich królów z dynastii Wazów: Zygmunta III i jego syna Władysława IV. Obicia ścian z barwionych, tłoczonych skór zwanych w Polsce kurdybanami, stanowią tło dla dzieł sztuki oraz tradycyjnie gromadzonych w takich miejscach osobliwości przyrodniczych.

Sala Pod Ptakami

W XVI wieku komnata pełniła funkcję sali tronowej i audiencjonalnej, do czego nawiązuje umieszczone na podeście krzesło. Po pożarze roku 1595 została przebudowana – z tego okresu pochodzi monumentalny kominek z herbami Polski i dynastii Wazów (Snopek), wykonany przez Ambrożego Meazziego. Wiadomo,
że w tym samym czasie, około roku 1600, pomieszczenie to zdobiły metalowe ptaki zawieszone u stropu, stąd nazwa, do której dziś nawiązują ptaki namalowane na fryzie obiegającym salę. Oryginalne stropowe obrazy Tomasza Dolabelli przepadły w pożarze w roku 1702. Obecne malowidła są dziełem Felicjana Szczęsnego Kowarskiego z 1929 roku.

Gabinet Holenderski

gabinet w sali zamkowej, diże okno oświetla wnętrze, na środku stół, na ścianach dużo obrazów
Niewielki gabinet w wieży Zygmunta III zachował dekorację stiukową sklepienia oraz posadzkę z początku wieku XVII. Zgromadzona tutaj kolekcja obrazów nawiązuje do upodobań kolekcjonerskich królów Polski pochodzących z dynastii Wazów. Ściany przedsionka obite zostały osiemnastowieczną skórą tłoczoną i barwioną zwaną kurdybanem.

Kaplica

mała kaplica zamkowa, z ołtarzem i obrazami na ścianach, na sklepieniu malowidło
Prywatna kaplica królewska wzniesiona przez Jana Trevano w roku 1602 dla Zygmunta III. W jej wnętrzu zachowały się barokowe stiuki, uzupełnione dekoracją malarską Józefa Pankiewicza ukończoną w roku 1931. Retabulum ołtarzowe w formie tryptyku, z przedstawieniem Świętej Trójcy, pochodzi z krakowskiego kościoła Dominikanek na Gródku.

Sień za salą Pod Ptakami

kurdyban - zdobienie ze skóry zwierzęcej, tłoczonej, zdobionej kolorowym ornalentam
Pierwotnie, w latach trzydziestych XVI wieku, pomieszczenie służyło być może sekretarzom Zygmunta I Starego, którzy mogli korzystać z przyległej, wewnętrznej klatki schodowej, łączącej sień z kancelarią królewską w skarbcu na parterze zamku. Pod koniec XVI wieku sień należała do apartamentu królowej Anny Austriaczki oraz jej syna królewicza Władysława. Plafony, zrekonstruowane podczas konserwacji zamku w okresie międzywojennym, ozdobiono obrazami autorstwa Lucjana Adwentowicza.

Sala Pod Orłem

W XVI wieku określana jako izba wielka (stuba magna), w której odbywały się sądy królewskie. W czasie uroczystości ślubnych króla Zygmunta I i Bony Sforzy służyła jako paradna sypialnia królewska. Po 1595 roku otrzymała nowy strop z okazałym rzeźbionym Orłem, który spłonął w roku 1702. Dzisiejszy strop
wypełniają malowidła Leonarda Pękalskiego z lat 1933–1934, przedstawiające m.in. Józefa Piłsudskiego na czele Legionów.

Sień przed salą Senatorską

Ramowe stropy zdobią obrazy Józefa Jaremy i współpracowników z lat trzydziestych wieku XX. Urządzenie sali stanowią włoskie fotele oraz skrzynia. Zgromadzone w pomieszczeniu obrazy odnoszą się do dziejów Rzeczypospolitej wieku XVII.

Sala Senatorska

komnata zamku, na ścianach zawieszone arrasy, oświetlona światłem żyrandoli
Największa, reprezentacyjna sala zamku, określana w źródłach jako aula superior lub stuba magna. Odbywały się w niej posiedzenia senatu, inauguracje obrad sejmu i ważne ceremonie państwowe. Urządzano tu także tańce i widowiska teatralne w czasie wesel królewskich – po raz pierwszy z okazji zaślubin Zygmunta I i Bony (1518). Muzyczny ganek dobudowano w roku 1592. Wyjście prowadzi na jedną z dwóch paradnych klatek schodowych pałacu, zwaną Senatorską lub Królewską.