We wtorki wystawy czynne do 14:00

Wawel Odzyskany

Godziny i bilety

poniedziałek

9:30-13:00, ostatnie wejście 12:30

wstęp wolny, wejściówki w kasach
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
„Wawel powstaje i odradza się, a z nim budzi się
do nowego życia duch nieśmiertelny całego narodu,
dla którego gród wawelski nie przestał być nigdy
pomnikiem sławy i chwały narodowej”.
Juliusz Leo, 1905
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
Średniowieczne wnętrza zespołu gotyckich domów położonych po północnej stronie wzgórza wawelskiego mieszczą najnowszą i najnowocześniejszą wawelską ekspozycję, poświęconą dziejom wzgórza od utraty niepodległości Rzeczypospolitej w 1795 roku do czasów współczesnych. Upamiętnia ona wysiłek polskiego społeczeństwa zaangażowanego w odzyskanie i przywrócenie świetności królewskiej rezydencji.

Opowiada też historię odzyskania rezydencji z rąk Austriaków i jej wieloletniej restauracji – tej, której efekty widać do dziś, a także tej, która pozostała tylko w planach.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
Dzieje odbudowy przybliżają zgromadzone dzieła sztuki, detale architektoniczne, broń, pamiątki z epoki oraz wielkoformatowe wydruki zdjęć i dokumentów archiwalnych.

Programy multimedialne towarzyszące niemal wszystkim podjętym zagadnieniom pozwalają przedstawić te ich aspekty, których nie sposób pokazać tradycyjnymi metodami.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
przewiń w dół
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
Wawel po utracie niepodległości, w świadomości Polaków pozostał symbolem polskiej państwowości, miejscem koronacji królów, a także nekropolią królewską. Poza sztuką, unaoczniało się to też w życiu codziennym, w produkowanych ówcześnie przedmiotach użytkowych oraz pamiątkach z motywem zamku wawelskiego i katedry (m.in. szkatułkach w kształcie nagrobków królewskich).

Multimedia: Wawel w poezji i na pocztówkach z w. XIX
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
przewiń w dół
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
Wystawa ukazuje, jak wspaniałą rezydencją monarszą był zamek oraz jak historyczne budowle – stojące jeszcze w XVIII w. – zamieniono na koszary zaborczej armii austriackiej, przekształcając wzgórze wawelskie w cytadelę.
Starania o odzyskanie Wawelu trwały ponad pięćdziesiąt lat (1860–1911). Na ekspozycji prezentowane są portrety osób związanych z tymi działaniami, a także dokumenty, publikacje i fotografie z tego okresu.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
Multimedia: nowocześnie opracowana dokumentacja inwentaryzacji architektonicznej zamku autorstwa architekta Tomasza Prylińskiego (1847-1895) z 1882 r.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
przewiń w dół
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
Emocje, jakie budził Wawel odzyskany, a właściwie wykupiony z rąk Austriaków ukazano na przykładzie projektów dwóch wybitnych ówczesnych artystów: Stanisława Wyspiańskiego (1869-1907) i Wacława Szymanowskiego (1859-1930).

Multimedia: podróż po niezrealizowanej wizji Wawelu jako „Akropolis”, stworzonej przez Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
przewiń w dół
Ilustracją koncepcji Szymanowskiego jest rzeźbiarska kompozycja „Pochód na Wawel”, która miała zamknąć dziedziniec arkadowy od zachodu.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
przewiń w dół
Odnawianie budynków wzgórza było jednym z priorytetów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zamek, który z wolna odzyskiwał swoją świetność, był też przygotowywany do pełnienia funkcji rezydencji prezydenta oraz muzeum. Na odnowę zamku wawelskiego składały się prace budowlane i konserwatorskie, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
Na wystawie pokazano kierunek działań konserwatorów i architektów, w tym będących jednocześnie kierownikami Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu – Zygmunta Hendla (w l. 1905–1912) i Adolfa Szyszko-Bohusza (w l. 1916–1939). Efekty ich działalności są do dziś widoczne na wzgórzu.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
przewiń w dół
Multimedia: 4 koncepcje zagospodarowania Wawelu, autorstwa A. Szyszko-Bohusza, wybitnego architekta modernistycznego; akcja tzw. „cegiełkowa” będąca dowodem na zaangażowanie kształtującego się po latach niewoli polskiego społeczeństwa, na rzecz Wawelu – symbolu polskiej państwowości.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
przewiń w dół
Ekspozycja prezentuje także kosztowny i pracochłonny proces restauracji komnat.
Sale renesansowe ozdobiono stropami kasetonowymi z rozetami, a w Sali Poselskiej zrekonstruowano strop, w którym pierwotnie znajdował się zespół renesansowych rzeźb Głów wawelskich. Ze stu dziewięćdziesięciu trzech rzeźb zachowało się jedynie trzydzieści. Podjęto wówczas próbę uzupełnienia zespołu rzeźbami Xawerego Dunikowskiego.

Multimedia: historia powstania cyklu Dunikowskiego, portretowane osoby, wybrane wystawy, na których rzeźby były prezentowane.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
Do sal barokowych wprowadzono stropy ramowe, które wypełnione zostały obrazami współczesnych malarzy, m.in. Felicjana Szczęsnego Kowarskiego (1890-1948) i Zygmunta Waliszewskiego (1897-1936).

Multimedia: digitalizacja malowideł umożliwia oglądnięcie ich detali; program poszerzony o historię zamówienia.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
przewiń w dół
Mimo wysiłków nie udało się zakończyć w całości odbudowy zamku przed wybuchem II wojny światowej.
Końcowym akcentem wystawy jest pokazanie najistotniejszych działań konserwatorskich, jakie miały miejsce w zamku i na wzgórzu wawelskim po jej zakończeniu, pod kierunkiem dyrektorów wawelskich instytucji: Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu – prof. Jerzego Szablowskiego (1906-1989) i prof. Jana Ostrowskiego oraz Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu – prof. Witolda Minkiewicza (1880-1961) i prof. Alfreda Majewskiego (1907-1998).

Ekspozycję dopełnia film o konserwacji wawelskich budynków i wzgórza w końcu XX i początkach XXI wieku –„Wawel z lotu ptaka”.
Wystawa stała
Wawel Odzyskany
przewiń w dół