Godziny i bilety

zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem, wg. indywidualnego harmonogramu
bilety:

normalny 25 zł, ulgowy 15 zł

październik

01 paź - 31 paź

poniedziałek

9:30–13:00, ostatnie wejście 12:00

wtorek-niedziela

9:30–17:00, ostatnie wejście 16:00

Wyjątkowa wystawa łącząca różne typy ekspozycji muzealnej – rezerwat archeologiczno-architektoniczny i lapidarium. Obejmuje zachowane fragmenty najstarszych budowli wawelskich, w tym przedromańską rotundę Świętych Feliksa i Adaukta (NPMarii), pozostałości nowożytnych stajni i wozowni oraz relikty renesansowych kuchni królewskich.
Trasa sezonowa

Wawel Zaginiony i kościół Św. Gereona

Rotunda Świętych Feliksa i Adaukta (NPMarii) to najważniejszy architektoniczny obiekt w obrębie rezerwatu (X/XI). Posadowiono ją wprost na skale, a jej relikty wznoszą się na wysokość 3–7 m. Założona na planie czworoliścia, została zbudowana z łupków piaskowca łączonych czystym wapnem.
Trasa sezonowa

Wawel Zaginiony

przewiń w dół
W pomieszczeniach są eksponowane zabytki pochodzące z badań archeologicznych na wzgórzu wawelskim. Materialne ślady codziennego życia mieszkańców w okresie średniowiecza zostały umieszczone w gablotach, pogrupowane według materiałów z jakich zostały wykonane. Uzupełniają je detale i odlewy gipsowe korespondujące z modelami budowli średniowiecznych. Najciekawszym zabytkiem jest płyta nagrobna z wyobrażeniem drzewa życia, pochodząca z przedromańskiej dwuabsydowej rotundy (tzw. kościoła B).
Trasa sezonowa

Wozownia królewska

przewiń w dół
Pomieszczenie, w którym zachowały się elementy wyposażenia XVI-wiecznej kuchni królewskiej: fundamenty filarów podtrzymujących okap kominowy, pozostałości pieców kuchennych, oryginalna posadzka ceramiczna. W gablotach są prezentowane późnośredniowieczne wyroby ceramiczne: płytki posadzkowe, kafle oraz naczynia kuchenne i stołowe. Wyeksponowano także modele gotyckiej katedry (w. XIV) i psałterii fundacji Jana Długosza (w. XV).
Trasa sezonowa

Mała kuchnia

przewiń w dół
Wawelskie lapidarium to zbiór kamiennych rzeźb i detali architektonicznych pozyskanych w trakcie prac konserwatorskich i badań archeologicznych prowadzonych na terenie wzgórza niemal od stulecia ilustruje przekształcenia historycznych budowli Wawelu.
Trasa sezonowa

Lapidarium

W kolejnych salach lapidarium zgromadzono: detale architektoniczne związane z dziedzińcem arkadowym, fragmenty kamieniarki pochodzące z wystroju pałacu królewskiego oraz dolnego tarasu ogrodów królewskich, a także zabytki związane z katedrą wawelską.
Trasa sezonowa

Lapidarium

przewiń w dół
Ekspozycja gipsowych odlewów płaskorzeźbionej dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej. Ich układ kompozycyj­ny ukazuje przezroczysta makieta wnętrza kaplicy.
Trasa sezonowa

Lapidarium

przewiń w dół
Pokazywany tu bogaty zbiór renesansowych kafli po dawnych piecach zamkowych to najcenniejszy tego typu zespół w Polsce, zarówno pod względem liczebności obiektów, jak i też klasy artystycznej i róż­norodności form.
Trasa sezonowa

Sala kafli

przewiń w dół
Rezerwat archeologiczno-architektoniczny kościoła św. Gereona i kościoła św. Marii Egipcjanki zlokalizowany jest pod zachodnim skrzydłem renesansowego zamku królewskiego. Można tam zobaczyć zachowane relikty kościołów romańskiego i gotyckiego oraz zespół romańskich detali architektonicznych.
Trasa sezonowa

Kościół św. Gereona

przewiń w dół