OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

Wokół wystaw czasowych

wykłady, oprowadzania kuratorskie i zajęcia dla rodzin z dziećmi
Wydarzenia towarzyszące wystawom czasowym mają na celu przybliżenie treści związanych z nowo prezentowaną ekspozycją.

Wykłady i oprowadzania kuratorskie pomagają w zrozumieniu dzieła sztuki oraz kontekstu jego powstania – specyfiki epoki, twórców, kolekcjonerów.

Każda wystawa wzbogacona jest również o serię zajęć przeznaczonych dla jej najmłodszych odbiorów, które w połączeniu z warsztatem są ciekawym sposobem zapoznania się z obiektami muzealnymi.

Organizowane spotkania prowadzone są przez pracowników Zamku Królewskiego oraz przez zaproszonych gości związanych ze środowiskiem akademickim, muzealnym i artystycznym.