Przetarg nieograniczony - Dostawa z montażem i uruchomieniem i kompletnym serwisem gwarancyjnym pięciu kompletów systemów kontroli wstępu do pobierania opłat do toalet na Wzgórzu Wawelskim - sprawa nr DZP 282-8/19