Skarbiec Koronny i Zbrojownia nieczynne do odwołania

Przetarg nieograniczony-sprawa nr DZP 282-2/19

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - SPRAWA NR DZP: 282-2/19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE, SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI