Zamówienie społeczne na ochronę obiektów zamawiającego i na usługę sprzątania obiektów - prowadzone z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych