Życie codzienne na zamku

dla klas I-III
Celem zajęć jest przybliżenie życia codziennego dawnych mieszkańców zamku, w tym obyczaju, kultury i ceremoniału dworu królewskiego. Prowadzący zwraca uwagę na przeznaczenie poszczególnych sal oraz na najważniejsze elementy wyposażenia ekspozycji, omawia rolę i obowiązki postaci związanych z rezydencją, unaocznia złożoną organizację życia królewskiego. Lekcja muzealna jest ponadto znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy historycznej, zobrazowanej przez dzieła sztuki.
  • słowa kluczowe: arrasy, błazen, Bona Sforza, dwór królewski, krużganek, ogrzewanie, podkomorzy, poseł, skrzynia, Tanecznica, urzędy dworskie, wielkorządca, Zygmunt II August, Zygmunt I Stary, Zygmunt III Waza
Zajęcia odbywają się w wybranych salach ekspozycji Reprezentacyjne Komnaty Królewskie.