We wtorki wystawy czynne do 14:00

Aktualności

Świadczenie usług przewodnickich na ekspozycjach i trasach Zamku Królewskiego na Wawelu na rok 2023

"Świadczenie usług przewodnickich na ekspozycjach i trasach Zamku Królewskiego na Wawelu”- nr postępowania: DZP-282-51/22 
Zamówienia publiczne: ⇒ postępowanie zakończone