Aktualności

Ogłoszenie ofertowe dotyczące świadczenia usług przewodnickich na ekspozycjach i trasach Zamku Królewskiego na Wawelu.

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 12 stycznia 2024 roku.
Oferty można składać do dnia 19 stycznia 2024 roku, do godziny 13:00. 
Ogłoszenie oraz wszystkie pozostałe załączniki publikowane są na naszej stronie w zakładce "zamówienia publiczne" ⇒ tutaj
Oferty lub deklaracje prosimy przesyłać wyłącznie na adresy e-mail wskazane w ogłoszeniu.

Kurs dla przyszłych przewodników 2024

Zamek Królewski na Wawelu w 2024 roku planuje kolejną edycję kursu przewodnickiego dla osób chcących oprowadzać po wystawach zamkowych i trasach na wzgórzu.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów kursu zostaną zamieszczone na stronie na początku lutego 2024 roku.
Pytania dotyczące kursu prosimy kierować na adres kurs@wawelzamek.pl