Dofinansowania

Zamek Królewski na Wawelu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych z udziałem środków publicznych, a także we wdrażaniu projektów tzw. miękkich, ukierunkowanych na rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej, prowadzenie prac badawczych oraz konserwacyjnych przy zabytkach.
Pokaż:
Modernizacja oświetlenia ekspozycyjnego Zamku Pieskowa Skała – drugi etap przedsięwzięcia Archiwum Projektów
Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 1.05.2023 – 31.12.2023
Remont Małej Baszty w budynku nr 5 oraz konserwacja kamiennej attyki kurtyny południowej Zamku NFRZK
Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 9.05.2023 – 31.12.2023
Wielokulturowa Rzeczpospolita – Zamek Pieskowa Skała Archiwum Projektów
Międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu KULTURA Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Działanie 1: poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.
Modernizacja oświetlenia ekspozycyjnego Zamku Pieskowa Skała Archiwum Projektów
Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 1.03.2022 – 29.12.2022
S P A C J A Archiwum Projektów
Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Wawel - dziedzictwo dla przyszłości Archiwum Projektów
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
VIII Oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej Archiwum Projektów
Międzynarodowy projekt zrealizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
maj 2014 - kwiecień 2016
Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta Archiwum Projektów
Projekt zrealizowany w ramach Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
1 IV 2015 - 1 IV 2016
Zachować dziedzictwo Smoczej Jamy na Wawelu Archiwum Projektów
Międzynarodowy projekt zrealizowany w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”
Współfinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
maj 2014 – październik 2015
Konserwacja obrazu Lucasa Cranacha Archiwum Projektów
Konserwacja techniczna obrazu Lucasa Cranacha Starszego – „Chrystus błogosławiący dzieci” 
2012-2013
Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu Archiwum Projektów
Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.
2009-2013
Tadeusz Kuntze "Śmierć Priama" Archiwum Projektów
Nowy nabytek Zamku Królewskiego na Wawelu – "Śmierć Priama" Tadeusza Kuntzego (1727-1793), jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XVIII wieku.

13 listopada 2012
Opracowanie kasety konserwatorskiej dla bezpiecznej ekspozycji chorągwi jedwabnych Archiwum Projektów
Międzynarodowy projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.
1 XI 2008-31 X 2011
Wawel - Chopinowi Archiwum Projektów
Wawel o zmierzchu - Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej na Dziedzińcu Batorego
czerwiec-sierpień 2010
W 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina