Zbiory

Zbiory Zamku są prezentowane na kilku stałych ekspozycjach, przybliżających wygląd królewskiej rezydencji w wiekach XVI i XVII.
Zamek Królewski na Wawelu wraz z wawelskim wzgórzem to jedno z miejsc o największym znaczeniu historycznym i kulturalnym w Polsce. Wielowiekowa siedziba królów i symbol polskiej państwowości, w roku 1930 Zamek stał się także jednym z najważniejszych muzeów w kraju, przechowującym cenny zespół obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, wyrobów złotniczych, militariów, porcelany i mebli. W komnatach eksponowane są słynne arrasy Zygmunta Augusta i wspaniałe renesansowe malowidła włoskie z kolekcji Lanckorońskich, a wawelskie zbiory sztuki wschodniej obejmują znakomitą i największą w Europie kolekcję namiotów.

Zbiory Zamku są prezentowane na kilku stałych ekspozycjach, przybliżających wygląd królewskiej rezydencji w wiekach XVI i XVII. Każdą z wystaw zwiedza się odrębnie.
na kremowej kartce papieru fragmenty ręcznie kaligrafowanego tekstu, z prawej strony rysunek przedstawiający zimowy krajobraz i sanie ciągnięte przez dwa konie; w saniach trzy postacie

Archiwum

Dokumenty, rękopisy, akta i fotografie.

Biblioteka

Obszerny księgozbiór z zakresu historii sztuki i historii. Do dyspozycji czytelnia.

Ceramika

Antyczna ceramika grecka, kafle, fajanse, majoliki, ceramika wschodnia, porcelana europejska.

Grafika

Ikonografia Wawelu oraz portrety polskich monarchów.

Lapidarium

Kamienne rzeźby i detale architektoniczne.

Malarstwo

Malarstwo europejskie od w. XIV do XX oraz dzieła malarzy polskich z w. XIX i XX. Ikonografia Wawelu.

Meble

Kolekcja mebli powstałych w Europie od schyłku średniowiecza do początku XX w.

Metale nieszlachetne

Wyroby artystyczne z cyny, miedzi, mosiądzu, brązu i żelaza.

Militaria

Jeden z najcenniejszych polskich zbiorów zabytkowej broni, od wieku XIII do XVII

Modele i odlewy

Makiety zamku, modele renesansowych pieców, odlewy elementów architektonicznych i rzeźbiarskich.

Rzeźba

Rzeźba, głównie polska, z w. XIV do XX, z kolekcją renesansowych głów wawelskich. Dzieła wybitnych rzeźbiarzy polskich z w. XX.

Szkło

Szkła staropolskie i zachodnioeuropejskie.

Tkaniny

Kolekcja arrasów króla Zygmunta Augusta, tureckie namioty, unikatowy zespół chorągwi i pamiątki historyczne.

Zabytki archeologiczne

Odnalezione na terenie Wzgórza Wawelskiego zabytki ruchome, stanowiące jedne z najstarszych śladów działalności człowieka na ziemiach Polskich, od okresu paleolitu środkowego (ok. 100 000 lat temu) do XX wieku.

Zegary

Zabytki sztuki zegarmistrzowskiej ilustrujące historię europejskiego zegara od XVI do XX w.

Złotnictwo

Klejnoty, wyroby ze srebra i złota, kamieni jubilerskich, rzeźby w kości słoniowej i bursztynie, miniatury w jubilerskich oprawach, numizmaty.