Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Projekt "Wawel dostępny"

fragment gotyckiej ściany zamku, oświetlonej ciepłym światłem słonecznym,
Zamek Królewski dostosowuje swoją działalność do współczesnych wymogów dostępności.

Wawel coraz bardziej dostępny

Wawel to miejsce o olbrzymim znaczeniu historycznym i kulturalnym. Aby ułatwić kontakt z pięknem zgromadzonych dzieł sztuki wszystkim odbiorcom, Zamek Królewski dostosowuje swoją działalność do współczesnych wymogów dostępności. W tym celu instytucja rozpoczęła projekt Wawel Dostępny, który realizuje wspólnie z Grupą CANPACK. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii odkrywanie historii, kultury i sztuki stanie się jeszcze łatwiejsze i bardziej dostępne dla kolejnych grup odbiorców o różnorodnych potrzebach.

Dostępność to proces

Na projekt Wawel Dostępny składają się różnorodne działania informacyjne i włączające, obejmujące m.in. serie spotów o Wawelu w polskim języku migowym oraz spotów z audiodeskrypcją, kampanię informacyjną w centrach informacji turystycznej oraz w obiektach i pojazdach komunikacji miejskiej, a także w mediach społecznościowych. Materiały powstają we współpracy z Fundacją Siódmy Zmysł, która od lat zajmuje się szeroko rozumianą dostępnością, w tym umożliwianiem bliskiego kontaktu z kulturą i sztuką oraz przestrzenią użytkową osobom z niepełnosprawnością sensoryczną. Fundacja zajmuje się m.in. audiodeskrypcją (AD), tworzeniem napisów dla niesłyszących (SDH) i tłumaczeniami na polski język migowy (PJM).

Innowacyjna publikacja w systemie Braille’a.

W ramach projektu Wawel Dostępny powstanie także książka o smoku wawelskim pt. „Jak szewczyk smoka pokonał”, wykorzystująca pismo Braille’a. Będzie to wyjątkowa na polskim rynku wydawniczym publikacja dla dzieci i ich opiekunów – widzących, niedowidzących i niewidomych, w pełni dostępna wizualnie i dotykowo. Zarówno tekst, jak i ilustracje zostaną wykonane w technologii druku strukturalnego led uv przy wykorzystaniu opracowanej przez dr Karolinę Banaszkiewicz Badurę specjalnej metody tworzenia tyflografik (czyli obrazów przeznaczonych do odbioru dotykowego), umożliwiającej oddanie z wielką precyzją nawet najdrobniejszych szczegółów.

Partner na miarę XXI wieku

Głównym partnerem projektu jest Grupa CANPACK, jeden z największych producentów puszek aluminiowych na świecie, mający w swoim portfolio również puszki stalowe, butelki szklane i zamknięcia koronowe. Firma prowadzi działalność w 17 krajach i zatrudnia blisko 8,5 tys. osób.

CANPACK od wielu lat aktywnie angażuje się w społeczne inicjatywy z zakresu wyrównywania szans, odkrywania i wzmacniana potencjału dzieci i młodzieży, wsparcia edukacji i kultury. Projekt Wawel Dostępny nie tylko doskonale wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju i wspierania lokalnych społeczności, ale jest także projektem innowacyjnym i niezwykle potrzebnym. Jest nam też szczególnie bliski – to właśnie tu, w Krakowie znajduje się globalna siedziba naszej firmy. Z niecierpliwością czekamy na moment, w którym czytelnicy otrzymają pierwsze egzemplarze książki – mówi Małgorzata Podrecka, wiceprezes CANPACK S.A.
Według danych GUS w Polsce żyje 3 mln osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W rzeczywistości osób z niepełnosprawnościami jest dużo więcej – od 4 do 7 mln. W efekcie realizacji projektu Wawel Dostępny wzgórze wawelskie stanie się przestrzenią bardziej przyjazną a Zamek Królewski jeszcze bardziej dostępny dla wszystkich.

Partner Dostępności Zamku Królewskiego na Wawelu
logotyp firmy Canpack