Projekt "Wawel dostępny"

fragment gotyckiej ściany zamku, oświetlonej ciepłym światłem słonecznym,
Zamek Królewski dostosowuje swoją działalność do współczesnych wymogów dostępności.
Wawel to miejsce o olbrzymim znaczeniu historycznym i kulturalnym. Aby ułatwić kontakt z pięknem zgromadzonych dzieł sztuki wszystkim odbiorcom, Zamek Królewski dostosowuje swoją działalność do współczesnych wymogów dostępności. W tym celu instytucja realizuje projekt Wawel Dostępny. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii odkrywanie historii, kultury i sztuki staje się jeszcze łatwiejsze i bardziej dostępne dla kolejnych grup odbiorców o różnorodnych potrzebach.

Dostępność to proces

Na projekt Wawel Dostępny składają się różnorodne działania informacyjne i włączające, obejmujące m.in. serie spotów o Wawelu w polskim języku migowym oraz spotów z audiodeskrypcją, kampanię informacyjną w centrach informacji turystycznej oraz w obiektach i pojazdach komunikacji miejskiej, a także w mediach społecznościowych.
Materiały powstają we współpracy z Fundacją Siódmy Zmysł, która od lat zajmuje się szeroko rozumianą dostępnością, w tym umożliwianiem bliskiego kontaktu z kulturą i sztuką oraz przestrzenią użytkową osobom z niepełnosprawnością sensoryczną. Fundacja zajmuje się m.in. audiodeskrypcją (AD), tworzeniem napisów dla niesłyszących (SDH) i tłumaczeniami na polski język migowy (PJM).

Innowacyjna publikacja w systemie Braille’a.

W ramach projektu Wawel Dostępny powstała także książka o smoku wawelskim pt. „Jak szewczyk smoka pokonał”, wykorzystująca pismo Braille’a. Jest to wyjątkowa na polskim rynku wydawniczym publikacja dla dzieci i ich opiekunów – widzących, niedowidzących i niewidomych, w pełni dostępna wizualnie i dotykowo. Zarówno tekst, jak i ilustracje zostały wykonane w technologii druku strukturalnego led uv przy wykorzystaniu opracowanej przez dr Karolinę Banaszkiewicz Badurę specjalnej metody tworzenia tyflografik (czyli obrazów przeznaczonych do odbioru dotykowego), umożliwiającej oddanie z wielką precyzją nawet najdrobniejszych szczegółów.

Według danych GUS w Polsce żyje 3 mln osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W rzeczywistości osób z niepełnosprawnościami jest dużo więcej – od 4 do 7 mln. W efekcie realizacji projektu Wawel Dostępny wzgórze wawelskie stanie się przestrzenią bardziej przyjazną a Zamek Królewski jeszcze bardziej dostępny dla wszystkich.