We wtorki wystawy czynne do 14:00

Projekt "Wawel dostępny"

fragment gotyckiej ściany zamku, oświetlonej ciepłym światłem słonecznym,
Zamek Królewski dostosowuje swoją działalność do współczesnych wymogów dostępności.

Wawel coraz bardziej dostępny

Wawel to miejsce o olbrzymim znaczeniu historycznym i kulturalnym. Aby ułatwić kontakt z pięknem zgromadzonych dzieł sztuki wszystkim odbiorcom, Zamek Królewski dostosowuje swoją działalność do współczesnych wymogów dostępności. W tym celu instytucja rozpoczęła projekt Wawel Dostępny, który realizuje wspólnie z Grupą CANPACK. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii odkrywanie historii, kultury i sztuki stanie się jeszcze łatwiejsze i bardziej dostępne dla kolejnych grup odbiorców o różnorodnych potrzebach.

Dostępność to proces

Na projekt Wawel Dostępny składają się różnorodne działania informacyjne i włączające, obejmujące m.in. serie spotów o Wawelu w polskim języku migowym oraz spotów z audiodeskrypcją, kampanię informacyjną w centrach informacji turystycznej oraz w obiektach i pojazdach komunikacji miejskiej, a także w mediach społecznościowych. Materiały powstają we współpracy z Fundacją Siódmy Zmysł, która od lat zajmuje się szeroko rozumianą dostępnością, w tym umożliwianiem bliskiego kontaktu z kulturą i sztuką oraz przestrzenią użytkową osobom z niepełnosprawnością sensoryczną. Fundacja zajmuje się m.in. audiodeskrypcją (AD), tworzeniem napisów dla niesłyszących (SDH) i tłumaczeniami na polski język migowy (PJM).

Innowacyjna publikacja w systemie Braille’a.

W ramach projektu Wawel Dostępny powstanie także książka o smoku wawelskim pt. „Jak szewczyk smoka pokonał”, wykorzystująca pismo Braille’a. Będzie to wyjątkowa na polskim rynku wydawniczym publikacja dla dzieci i ich opiekunów – widzących, niedowidzących i niewidomych, w pełni dostępna wizualnie i dotykowo. Zarówno tekst, jak i ilustracje zostaną wykonane w technologii druku strukturalnego led uv przy wykorzystaniu opracowanej przez dr Karolinę Banaszkiewicz Badurę specjalnej metody tworzenia tyflografik (czyli obrazów przeznaczonych do odbioru dotykowego), umożliwiającej oddanie z wielką precyzją nawet najdrobniejszych szczegółów.

Partner na miarę XXI wieku

Głównym partnerem projektu jest Grupa CANPACK, jeden z największych producentów puszek aluminiowych na świecie, mający w swoim portfolio również puszki stalowe, butelki szklane i zamknięcia koronowe. Firma prowadzi działalność w 17 krajach i zatrudnia blisko 8,5 tys. osób.

CANPACK od wielu lat aktywnie angażuje się w społeczne inicjatywy z zakresu wyrównywania szans, odkrywania i wzmacniana potencjału dzieci i młodzieży, wsparcia edukacji i kultury. Projekt Wawel Dostępny nie tylko doskonale wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju i wspierania lokalnych społeczności, ale jest także projektem innowacyjnym i niezwykle potrzebnym. Jest nam też szczególnie bliski – to właśnie tu, w Krakowie znajduje się globalna siedziba naszej firmy. Z niecierpliwością czekamy na moment, w którym czytelnicy otrzymają pierwsze egzemplarze książki – mówi Małgorzata Podrecka, wiceprezes CANPACK S.A.
Według danych GUS w Polsce żyje 3 mln osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W rzeczywistości osób z niepełnosprawnościami jest dużo więcej – od 4 do 7 mln. W efekcie realizacji projektu Wawel Dostępny wzgórze wawelskie stanie się przestrzenią bardziej przyjazną a Zamek Królewski jeszcze bardziej dostępny dla wszystkich.

Partner Dostępności Zamku Królewskiego na Wawelu
logotyp firmy Canpack