Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Najbliższe wydarzenia

Zobacz wszystkie wydarzenia

Cykle wydarzeń

Zobacz wszystkie cykle

Aktualne wystawy czasowe

Zapowiedzi wystaw