Regulaminy

Regulamin Świadczenia Usług Przewodnickich i Edukacyjnych
na ekspozycjach i trasach plenerowych Zamku Królewskiego na Wawelu
Obowiązuje: dla Pieskowej Skały od 20 maja 2021, dla Wawelu – od 1 lipca 2021.