OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

O nas

Zamek Królewski na Wawelu wraz z wawelskim wzgórzem to jedno z miejsc o największym znaczeniu historycznym i kulturalnym w Polsce. Wielowiekowa siedziba królów i symbol polskiej państwowości, w roku 1930 Zamek stał się także jednym z najważniejszych muzeów w kraju, przechowującym cenny zespół obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, wyrobów złotniczych, militariów, porcelany i mebli. W komnatach eksponowane są słynne arrasy Zygmunta Augusta i wspaniałe renesansowe malowidła włoskie z kolekcji Lanckorońskich, a wawelskie zbiory sztuki wschodniej obejmują znakomitą i największą w Europie kolekcję namiotów.
Zbiory Zamku są prezentowane na kilku stałych ekspozycjach, przybliżających wygląd królewskiej rezydencji w wiekach XVI i XVII. Każdą z wystaw zwiedza się odrębnie.

Od wiosny do wczesnej jesieni odwiedzający mogą ponadto zejść do Smoczej Jamy, wspiąć się na najwyższe poziomy baszty Sandomierskiej, a także wyruszyć z przewodnikiem w trasę plenerową, by poznać dzieje zabudowy wzgórza wawelskiego oraz zrekonstruowane ogrody. Muzeum organizuje również wystawy czasowe i pokazy dzieł sztuki.

Działania edukacyjne (lekcje muzealne, konkursy, warsztaty plastyczne, wykłady) prowadzone przez pracowników muzeum mają na celu zapoznanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z historią, sztuką i kulturą Zamku w kontekście historii miasta i kraju.

Wzgórze jest też miejscem licznych koncertów – muzyki symfonicznej, kameralnej oraz spektakli operowych.

Aktualności

pokaż od:

Komunikaty o stopniowym otwieraniu Zamku

#przezdziurkęodklucza

Nowy cykl opowieści muzealnych online.

#zostańwdomu

Zostań w domu i zwiedzaj muzeum wirtualnie.

Informacja o muzeum

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki to narodowa instytucja kultury, muzeum o charakterze rezydencji historycznej.

Historia wzgórza

Wawel – wzgórze nad Wisłą górujące nad wodami i mokradłami było bezpiecznym miejscem dla ludzi osiedlających się tu od epoki paleolitu.

Dzieje rezydencji monarszej

Siedziba książęca na wzgórzu stanowiła tzw. zamek wyższy, w zamku niższym powstało miasteczko z domami dworzan, duchownych i innymi kościołami.

Działalność naukowa

O badaniach archeologicznych, architektonicznych, konserwacji architektury wzgórza, publikacjach.

Konserwacja muzealiów

Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi istotną część jego działalności.

Biblioteka

Obszerny księgozbiór z zakresu historii sztuki i historii. Do dyspozycji czytelnia.

Wielcy ofiarodawcy wawelscy

Dary społeczeństwa odegrały ważną rolę w tworzeniu zbiorów wawelskich.

Fundatorzy dziedzińca arkadowego

Akcja "Fundator Dziedzińca".

Sponsorzy, Partnerzy, Patroni Medialni

Kariera

Czy może być lepsze miejsce do pracy niż takie, z którego widać Tatry oraz zakole Wisły, a przerwę można spędzić w Komnatach Królewskich?

Dofinansowania

Zamek Królewski na Wawelu od wielu lat realizuje projekty z udziałem środków publicznych.

Zamówienia publiczne

Aktualne ogłoszenia i oferty.