Centrum Multimedialne

Nowe technologie w muzeum.
Przestrzeń Centrum została podzielona na kilka stref – informacji, promocji, wiedzy, integracji sensorycznej oraz strefę dla dzieci – w których rozmieszczono stanowiska multimedialne. Całość ma służyć przybliżeniu i poszerzeniu wiedzy o najważniejszym obiekcie zabytkowym w Polsce.

Informacyjna ściana wideo z aktywną platformą dotykową pomaga turystom odnaleźć się na wzgórzu, na wielkoformatowym ekranie panoramicznym można oglądać etiudy filmowe, w strefie dla dzieci skorzystać z interaktywnego modelu wzgórza oraz gier multimedialnych.
Na ekranach dotykowych w strefie wiedzy można pogłębić znajomość dziejów Wawelu.
Dla osób z niepełnosprawnością powstała strefa integracji sensorycznej: multimedialna ściana przybliża historię wawelskiego wzgórza za pomocą m.in. systemu głośników kierunkowych, dotykowych ekranów, specjalnych rzeźb i reliefów oraz opisów alfabetem Braille’a.
Całość uzupełnia aplikacja mobilna "Wawel".

Realizacja zadania związanego z utworzeniem Centrum Multimedialnego objęła następujące prace:
  • wykonanie prac remontowych i instalacyjnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia
    (zadanie zrealizowała firma Signum Project Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Augustyna, ul. Saska 4 pok. 122, 30-720 Kraków)
  • wykonanie materiałów do prezentacji multimedialnych (kontent)
    (zadanie zrealizowała firma MUWI Maciej Chłopicki, al. Artura Grottgera 3/42, 30-035 Kraków)
  • wykonanie ściany dla osób z niepełnosprawnością i interaktywnej rzeźby dla dzieci
    (zadanie zrealizowała firma Aleksander Janicki PerForm, ul. Józefińska 21, 30-529 Kraków).

Centrum Multimedialne zrealizowano w ramach projektu "Wawel - dziedzictwo dla przyszłości"
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich