Centrum Multimedialne

Nowe technologie w muzeum.
Przestrzeń Centrum została podzielona na kilka stref – informacji, promocji, wiedzy, integracji sensorycznej oraz strefę dla dzieci – w których rozmieszczono stanowiska multimedialne. Całość ma służyć przybliżeniu i poszerzeniu wiedzy o najważniejszym obiekcie zabytkowym w Polsce.

Informacyjna ściana wideo z aktywną platformą dotykową pomaga turystom odnaleźć się na wzgórzu, na wielkoformatowym ekranie panoramicznym można oglądać etiudy filmowe, w strefie dla dzieci skorzystać z interaktywnego modelu wzgórza oraz gier multimedialnych.
Na ekranach dotykowych w strefie wiedzy można pogłębić znajomość dziejów Wawelu.
Dla osób z niepełnosprawnością powstała strefa integracji sensorycznej: multimedialna ściana przybliża historię wawelskiego wzgórza za pomocą m.in. systemu głośników kierunkowych, dotykowych ekranów, specjalnych rzeźb i reliefów oraz opisów alfabetem Braille’a.
Całość uzupełnia aplikacja mobilna "Wawel".

Realizacja zadania związanego z utworzeniem Centrum Multimedialnego objęła następujące prace:
  • wykonanie prac remontowych i instalacyjnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia
    (zadanie zrealizowała firma Signum Project Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Augustyna, ul. Saska 4 pok. 122, 30-720 Kraków)
  • wykonanie materiałów do prezentacji multimedialnych (kontent)
    (zadanie zrealizowała firma MUWI Maciej Chłopicki, al. Artura Grottgera 3/42, 30-035 Kraków)
  • wykonanie ściany dla osób z niepełnosprawnością i interaktywnej rzeźby dla dzieci
    (zadanie zrealizowała firma Aleksander Janicki PerForm, ul. Józefińska 21, 30-529 Kraków).

Projekt "Wawel - dziedzictwo dla przyszłości"

Zamek Królewski na Wawelu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”.
VIII Oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Celem strategicznym Projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego zabytkowej zabudowy wzgórza wawelskiego w Krakowie oraz posiadanych zbiorów na rzecz rozwoju kompetencji kulturowych społeczeństwa.
Celem ogólnym Projektu jest remont zabytkowej infrastruktury wzgórza wawelskiego, ochrona zabytkowych muzealiów oraz dostosowanie przestrzeni kulturowej do potrzeb współczesnych odbiorców.

Całkowita wartość projektu: 30 007 848,77 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 21 391 590,99 PLN
Dofinansowanie projektu z MKiDN: 3 774 986,65 PLN

Całkowity koszt realizacji Centrum Multimedialnego Zamku Królewskiego na Wawelu: 3 324 939,17 PLN

Podstrona Projektu

www.mapadotacji.gov.pl