Kontakt do działów

Zwiedzanie

Informacja turystyczna

tel. 12 422-51-55, wew. 219
informacja@wawel.org.pl

Rezerwacja zwiedzania i usług przewodnickich

tel. 12 422-16-97, fax: 422-64-64
e-mail: bot@wawel.org.pl

Administracja

Kancelaria

Kierownik: Agnieszka Wiszyńska
tel./fax: 12 421-51-77                 
e-mail: zamek@wawel.org.pl

Dział Finansów i Księgowości

Kierownik: Iwona Gręda
tel. 12 422-51-55 wew. 262
e-mail: igreda@wawel.org.pl

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik: Helena Mikoś
tel. 12 422-51-55 wew. 263      
e-mail: helena.mikos@wawel.org.pl

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik: Łukasz Biela
tel. 12 422-51-55 wew. 237       
e-mail: lbiela@wawel.org.pl

Dział Zaopatrzenia, Magazynów i Transportu

Kierownik: Ewa Jakosz-Pająk
tel. 12 422-51-55 wew. 265, 227
e-mail: ewa.pajak@wawel.org.pl

Dział Techniczny

Kierownik: Bogusław Hubner
tel. 12 422 51 55 wew. 285         
e-mail: Boguslaw.Hubner@wawel.org.pl

Dział Informatyki

Kierownik: Janusz Kaniecki
tel. 12 422 51 55 wew. 239          
e-mail: janusz.kaniecki@wawel.org.pl

Dział Administracji Budynków

Kierownik: Monika Tyrcha
tel. 12 422-51-55 wew. 225                          
e-mail: monika.tyrcha@wawel.org.pl

Komunikacja i marketing

Dział Komunikacji Społecznej

Kierownik: Sabina Potaczek-Jasionowicz    
tel. 12 422-51-55 wew. 380       
e-mail: sabina.potaczek@wawel.org.pl

Dział Organizacji Imprez, Usług i Marketingu

Kierownik: Hubert Piątkowski         
tel./fax 12 421-73-26, tel. 12 422-51-55 wew. 388
e-mail: hubert.piatkowski@wawel.org.pl

Działy merytoryczne

Dział Inwentarzy i Katalogów

Główny Inwentaryzator: Jerzy T. Petrus 
E-mail: jerzy.petrus@wawel.org.pl

Zastępca Gł. Inwentaryzatora: Ojcumiła Sieradzka-Malec
tel. 12 422-51-55 wew. 286 
e-mail: ojcumila.sieradzka@wawel.org.pl

Dział Ekspozycji

Kierownik: Marzena Konopka-Klus               
tel. 12 422-51-55 wew. 217
e-mail: mklus@wawel.org.pl

Główny Konserwator Muzealny

dr hab. Ewa Wiłkojć
tel. 12 422-51-55 wew. 205, 338
e-mail: ewa.wilkojc@wawel.org.pl

Dział Oświatowy

Kierownik: Anna Chachulska
tel. 12 422-51-55 wew. 290
e-mail: anna.chachulska@wawel.org.pl

Wydawnictwa Wawelskie

Kierownik Działu Wydawnictw: Danuta Skowron
tel. 12 422-51-55 wew. 257
e-mail: danuta.skowron@wawel.org.pl

Redaktor: dr Joanna Ziętkiewicz-Kotz
tel. 12 422-51-55 wew. 253
e-mail: jzietkiewicz@wawel.org.pl

Biblioteka

Kierownik: Anna Mercik
tel. 12 422-51-55 wew. 281
e-mail: anna.mercik@wawel.org.pl

Dział Dokumentacji Fotograficznej

Kierownik: Marta Golik-Gryglas
tel. 12 422-51-55 wew. 250
e-mail: ddf@wawel.org.pl

Pracownia fotograficzna
Kierownik: Anna Stankiewicz
tel. 12 422-51-55 wew. 213

Dział Archeologii i Rezerwatów

Kierownik: dr Beata Kwiatkowska-Kopka         
tel. 12 422-51-55 wew. 343
e-mail: beata.kopka@wawel.org.pl

Archiwum

Kierownik: Zdzisława Jakosz–Chojnacka
tel. 12 422-51-55 wew. 215, 245
e-mail: zdzislawa.chojnacka@wawel.org.pl

Dział Ceramiki

Kierownik: Dorota Gabryś
tel. 12 422-51-55 wew. 272
e-mail: dorota.gabrys@wawel.org.pl

Dział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby

Kierownik: dr Joanna Winiewicz-Wolska          
tel. 12 422-51-55 wew. 254
e-mail: joanna.winiewicz@wawel.org.pl

Dział Mebli i Zegarów

Kierownik: Aneta Giebuta
tel. 12 422-51-55 wew. 203
e-mail: aneta.giebuta@wawel.org.pl

Dział Militariów

Kierownik: Krzysztof Czyżewski
tel. 12 422-51-55 wew. 273
e-mail: krzysztof.czyzewski@wawel.org.pl

Dział Tkanin

Kierownik: Magdalena Ozga
tel. 12 422-51-55 wew. 246
e-mail: magdalena.ozga@wawel.org.pl

Dział Zabytków Sztuki w Metalu

Kierownik: Weronika Rostworowska
tel. 12 422-51-55 wew. 220
e-mail: weronika.rostworowska@wawel.org.pl

Dział Złotnictwa

Kierownik: Dariusz Nowacki
tel. 12 422-51-55 wew. 274
e-mail: dariusz.nowacki@wawel.org.pl

Stanowisko ds. konserwacji architektury

Martyna Bulińska
tel. 12 422-51-55 wew. 270
e-mail: mbulinska@wawel.org.pl

Stanowisko ds. ogrodów

Katarzyna Żółciak
tel. 12 422-51-55 wew. 207
e-mail: katarzyna.zolciak@wawel.org.pl