Kontakt do działów

Zwiedzanie

Informacja turystyczna

tel. 12 422-51-55 wew. 219
e-mail informacja@wawelzamek.pl

czynna codziennie 9.00–17:00; 1, 11 XI nieczynna

Rezerwacja zwiedzania i usług przewodnickich

tel. 12 422-16-97
e-mail: rezerwacja@wawelzamek.pl

Dział Obsługi Ruchu Turystycznego

Kierownik: Aleksandra Schoen-Żmijowa
e-mail: aleksandra.schoen@wawelzamek.pl

Administracja i zarządzanie

Kancelaria

Kierownik: Agnieszka Wiszyńska
tel./fax: 12 421-51-77                 
e-mail: kancelaria@wawelzamek.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Anna Karpierz
tel. 12 422-51-55 wew. 262
e-mail: anna.karpierz@wawelzamek.pl

Dział Personalny

Kierownik: Małgorzata Tokarz
tel. +48 501-871-188    
e-mail: malgorzata.tokarz@wawelzamek.pl

Dział Administracji Budynków

Kierownik: Katarzyna Sadkowska
tel. 12 422-51-55 wew. 225                    
e-mail: katarzyna.sadkowska@wawelzamek.pl

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

Kierownik: Łukasz Biela
tel. 12 422-51-55 wew. 237       
e-mail: lukasz.biela@wawelzamek.pl

Dział Zarządzania Ekspozycjami

Kierownik: Katarzyna Hamela               
tel. 12 422-51-55 wew. 217
e-mail: katarzyna.hamela@wawelzamek.pl

Dział Organizacji Wystaw

Kierownik: Kama Guzik
tel. 12 422-51-55 wew. 457       
e-mail: kama.guzik@wawelzamek.pl

Promocja i komunikacja

Dział Promocji

Kierownik: Anna Waśkowska
tel. 12 422-51-55 wew. 241
e-mail: anna.waskowska@wawelzamek.pl

Zespół Mecenatu i Współpracy Partnerskiej

P.O. Kierownik: Beata Hodorowicz
tel. + 48 453-019-733
e-mail: beata.hodorowicz@wawelzamek.pl

Dział Projektów i Organizacji Imprez

Kierownik: Hubert Piątkowski         
tel. 12 422-51-55 wew. 388
e-mail: hubert.piatkowski@wawelzamek.pl

Działy techniczne

Dział Informatyki

Kierownik: Piotr Rycerz
tel. 12 422 51 55       
e-mail: piotr.rycerz@wawelzamek.pl

Dział Inwestycyjno‐Techniczny

Kierownik: Paweł Bąk
tel. 12 422 51 55 wew. 488
e-mail: pawel.bak@wawelzamek.pl

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Kierownik: Ewa Krzemień
tel. 12 422-51-55 wew. 265, 227
e-mail: ewa.krzemien@wawelzamek.pl

Działy naukowe

Archiwum

Kierownik: Diana Błońska
tel. 12 422-51-55 wew. 215
e-mail: diana.blonska@wawelzamek.pl

Biblioteka Naukowa

Kierownik: Edyta Łężniak
tel. 12 422-51-55 wew. 281
e-mail: edyta.lezniak@wawelzamek.pl

Dział Badań Archeologicznych

Kierownik: dr Andrzej Kukliński
12 422-51-55 wew. 255
e-mail: andrzej.kuklinski@wawelzamek.pl

Dział Inwentarzy

Główny Inwentaryzator Marcin Ciężadlik
tel. 12 422-51-55 wew. 241

Dział Konserwacji i Prewencji

Główny Konserwator Muzealny dr hab. Ewa Wiłkojć
tel. 12 422-51-55 wew. 205, 338
e-mail: ewa.wilkojc@wawelzamek.pl

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby

Kierownik: dr hab. Ewa Wiłkojć
ewa.wilkojc@wawelzamek.pl
12 422-51-55 wew. 332 lub 205

Dział Konserwacji Architektury

Martyna Bulińska
tel. 12 422-51-55 wew. 270
e-mail: martyna.bulinska@wawelzamek.pl

Dział Lapidarium i Rezerwatów

Kierownik: dr Beata Kwiatkowska-Kopka         
tel. 12 422-51-55 wew. 343
e-mail: beata.kopka@wawelzamek.pl

Stanowisko ds. Ogrodów

Katarzyna Żółciak
tel. 12 422-51-55 wew. 207
e-mail: katarzyna.zolciak@wawelzamek.pl

Dział Edukacji

Kierownik: Filip Skowron
tel. 12 422-51-55 wew. 290
e-mail: filip.skowron@wawelzamek.pl

Dział Interpretacji Sztuki

Kierownik: Bogumiła Wiśniewska
tel.: 12 422-51-55 wew. 341
e-mail: bogumila.wisniewska@wawelzamek.pl

Dział Dokumentacji Wizualnej

Kierownik: Józef Skrabski
tel. 12 422-51-55 wew. 250
e-mail: ddw@wawelzamek.pl

Pracownia fotograficzna
Anna Stankiewicz
tel. 12 422-51-55 wew. 213

Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu

Pełnomocnik Dyrektora dr Piotr Rabiej
tel. 12 422-51-55 wew. 241

Redaktor: Sabina Potaczek-Jasionowicz
tel. 12 422-51-55 wew. 206
e-mail: sabina.potaczek@wawelzamek.pl 

Redaktor: dr Joanna Ziętkiewicz-Kotz
tel. 12 422-51-55 wew. 206
e-mail: joanna.zietkiewicz@wawelzamek.pl 

Redaktor: Ewa Zamorska-Przyłuska
tel. 12 422-51-55 wew. 206
e-mail: ewa.zamorska@wawelzamek.pl

Działy zbiorów

Ceramika i Szkło

Kurator: Dorota Gabryś
tel. 12 422-51-55 wew. 272
e-mail: dorota.gabrys@wawelzamek.pl

Malarstwo

Kurator: dr Joanna Winiewicz-Wolska     
tel. 12 422-51-55 wew. 254
e-mail: joanna.winiewicz@wawelzamek.pl

Meble i Zegary

Kurator: Aneta Giebuta
tel. 12 422-51-55 wew. 203
e-mail: aneta.giebuta@wawelzamek.pl

Militaria

Kurator: Krzysztof Czyżewski
tel. 12 422-51-55 wew. 274
e-mail: krzysztof.czyzewski@wawelzamek.pl

Prace na Papierze

Kurator: Agnieszka Janczyk
tel.: 12 422-51-55 wew. 301
e-mail: agnieszka.janczyk@wawelzamek.pl

Rzeźba

Kurator: Joanna Pałka
tel.: 12 422-51-55 wew. 231
e-mail: jpalka@wawelzamek.pl

Tkaniny

Kurator: Magdalena Ozga
tel. 12 422-51-55 wew. 246
e-mail: magdalena.ozga@wawelzamek.pl

Zabytki Sztuki w Metalu

Kurator: dr Weronika Rostworowska-Kenig
tel. 12 422-51-55 wew. 220
e-mail: weronika.rostworowska@wawelzamek.pl

Złotnictwo

Kurator: Dariusz Nowacki
tel. 12 422-51-55 wew. 300
e-mail: dariusz.nowacki@wawelzamek.pl