Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Kontakt do działów

Zwiedzanie

Informacja turystyczna

czynna codziennie 9.00–17.00
tel. 12 422-51-55 wew. 219
e-mail informacja@wawelzamek.pl

Rezerwacja zwiedzania i usług przewodnickich

tel. 12 422-16-97
e-mail: rezerwacja@wawelzamek.pl

Dział Obsługi Ruchu Turystycznego

Kierownik: Aleksandra Schoen-Żmijowa
e-mail: aleksandra.schoen@wawelzamek.pl

Administracja i zarządzanie

Kancelaria

Kierownik: Agnieszka Wiszyńska
tel./fax: 12 421-51-77                 
e-mail: kancelaria@wawelzamek.pl

Dział Administracji Budynków

Kierownik: Katarzyna Sadkowska
tel. 12 422-51-55 wew. 225                    
e-mail: katarzyna.sadkowska@wawelzamek.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Iwona Gręda
tel. 12 422-51-55 wew. 262
e-mail: iwona.greda@wawelzamek.pl

Dział Personalny

Kierownik: Małgorzata Tokarz
tel. +48 501-871-188    
e-mail: malgorzata.tokarz@wawelzamek.pl

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

Kierownik: Łukasz Biela
tel. 12 422-51-55 wew. 237       
e-mail: lukasz.biela@wawelzamek.pl

Dział Zarządzania Ekspozycjami

Kierownik: Katarzyna Hamela               
tel. 12 422-51-55 wew. 217
e-mail: katarzyna.hamela@wawelzamek.pl

Dział Organizacji Wystaw

Kierownik: Kama Guzik
tel. 12 422-51-55 wew. 457       
e-mail: kama.guzik@wawelzamek.pl

Działy naukowe

Archiwum

Kierownik: Diana Błońska
tel. 12 422-51-55 wew. 215
e-mail: diana.blonska@wawelzamek.pl

Biblioteka Naukowa

Kierownik: Edyta Łężniak
tel. 12 422-51-55 wew. 281
e-mail: edyta.lezniak@wawelzamek.pl

Dział Badań Archeologicznych

Kierownik: dr Andrzej Kukliński
12 422-51-55 wew. 255
e-mail: andrzej.kuklinski@wawelzamek.pl

Dział Dokumentacji Wizualnej

Kierownik: Józef Skrabski
tel. 12 422-51-55 wew. 250
e-mail: ddw@wawelzamek.pl

Pracownia fotograficzna
Anna Stankiewicz
tel. 12 422-51-55 wew. 213

Dział Inwentarzy

Główny Inwentaryzator Marcin Ciężadlik
tel. 12 422-51-55 wew. 241

Dział Konserwacji i Prewencji

Główny Konserwator Muzealny dr hab. Ewa Wiłkojć
tel. 12 422-51-55 wew. 205, 338
e-mail: ewa.wilkojc@wawelzamek.pl

Pracownia Konserwacji Malarstwa, Grafiki, Rzeźby i Ram

Kierownik: dr Oliwia Buchwald-Zięcina
oliwia.ziecina@wawelzamek.pl
12 422-51-55 wew. 332 lub 205

Dział Konserwacji Architektury

Martyna Bulińska
tel. 12 422-51-55 wew. 270
e-mail: martyna.bulinska@wawelzamek.pl

Stanowisko ds. Ogrodów

Katarzyna Żółciak
tel. 12 422-51-55 wew. 207
e-mail: katarzyna.zolciak@wawelzamek.pl

Dział Lapidarium i Rezerwatów

Kierownik: dr Beata Kwiatkowska-Kopka         
tel. 12 422-51-55 wew. 343
e-mail: beata.kopka@wawelzamek.pl

Dział Edukacji

Kierownik: Filip Skowron
tel. 12 422-51-55 wew. 290
e-mail: filip.skowron@wawelzamek.pl

Dział Interpretacji Sztuki

Kierownik: Bogumiła Wiśniewska
tel.: 12 422-51-55 wew. 341
e-mail: bogumila.wisniewska@wawelzamek.pl

Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu

Pełnomocnik Dyrektora dr Piotr Rabiej
tel. 12 422-51-55 wew. 241

Redaktor: Sabina Potaczek-Jasionowicz

tel. 12 422-51-55 wew. 206
e-mail: sabina.potaczek@wawelzamek.pl

Redaktor: dr Joanna Ziętkiewicz-Kotz
tel. 12 422-51-55 wew. 206
e-mail: joanna.zietkiewicz@wawelzamek.pl

Dział Zbiorów

Ceramika i Szkło

Kurator: Dorota Gabryś
tel. 12 422-51-55 wew. 272
e-mail: dorota.gabrys@wawelzamek.pl

Malarstwo

Kurator: dr Joanna Winiewicz-Wolska     
tel. 12 422-51-55 wew. 254
e-mail: joanna.winiewicz@wawelzamek.pl

Meble i Zegary

Kurator: Aneta Giebuta
tel. 12 422-51-55 wew. 203
e-mail: aneta.giebuta@wawelzamek.pl

Militaria

Kurator: Krzysztof Czyżewski
tel. 12 422-51-55 wew. 274
e-mail: krzysztof.czyzewski@wawelzamek.pl

Prace na Papierze

Kurator: Agnieszka Janczyk
tel.: 12 422-51-55 wew. 301
e-mail: agnieszka.janczyk@wawelzamek.pl

Rzeźba

Kurator: Joanna Pałka
tel.: 12 422-51-55 wew. 231
e-mail: jpalka@wawelzamek.pl

Tkaniny

Kurator: Magdalena Ozga
tel. 12 422-51-55 wew. 246
e-mail: magdalena.ozga@wawelzamek.pl

Zabytki Sztuki w Metalu

Kurator: dr Weronika Rostworowska-Kenig
tel. 12 422-51-55 wew. 220
e-mail: weronika.rostworowska@wawelzamek.pl

Złotnictwo

Kurator: Dariusz Nowacki
tel. 12 422-51-55 wew. 300
e-mail: dariusz.nowacki@wawelzamek.pl

Marketing i komunikacja

Dział Marketingu

Kierownik: Ewelina Woźniak-Łyp
tel. 12 422-51-55 wew. 204
e-mail ewelina.wozniak@wawelzamek.pl

Rzecznik prasowy: Urszula Wolak-Dudek
tel. 513867147
urszula.wolak@wawelzamek.pl

Dział Projektów i Organizacji Imprez

Kierownik: Hubert Piątkowski         
tel. 12 422-51-55 wew. 388
e-mail: hubert.piatkowski@wawelzamek.pl

Działy techniczne

Dział Informatyki

Kierownik: Piotr Rycerz
tel. 12 422 51 55       
e-mail: piotr.rycerz@wawelzamek.pl

Dział Inwestycyjno‐Techniczny

Kierownik: Paweł Bąk
tel. 12 422 51 55 wew. 488
e-mail: pawel.bak@wawelzamek.pl

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Kierownik: Ewa Krzemień
tel. 12 422-51-55 wew. 265, 227
e-mail: ewa.krzemien@wawelzamek.pl