Informacje

Prawo do oprowadzania po wystawach Zamku Królewskiego na Wawelu posiadają przewodnicy upoważnieni przez Dyrektora Zamku wyłącznie z pisemnym zleceniem z Biura Rezerwacji Zamku lub innego upoważnionego biura.

Z uwagi na rozporządzenia sanitarne prosimy o dostosowanie się do poniższych zasad:
  • obowiązuje limit wejść i liczby osób przebywających jednocześnie w obrębie ekspozycji Zamku, Biura Rezerwacji oraz innych wspólnych pomieszczeń
  • grupy zwiedzające z przewodnikiem mogą liczyć max. 5 osób + przewodnik
  • prosimy o utrzymanie dystansu społecznego w trakcie pobytu na Wzgórzu oraz w trakcie zwiedzania
  • przed wejściem do budynków należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie
  • obowiązkowe jest zakrycie ust oraz nosa we wszystkich pomieszczeniach

Informacje podstawowe dla przewodników:
- regulamin
- biuro rezerwacji 


Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu organizuje szkolenia oraz kursy dla przewodników współpracujących oraz dla osób, które w przyszłości chciałyby współpracować z instytucją.