Informacje

Prawo do oprowadzania po wystawach Zamku Królewskiego na Wawelu do 30 czerwca 2021 posiadają przewodnicy upoważnieni przez Dyrektora Zamku wyłącznie z pisemnym zleceniem z Biura Rezerwacji Zamku lub innego upoważnionego biura.

Z uwagi na rozporządzenia sanitarne prosimy o dostosowanie się do poniższych zasad:
  • obowiązuje limit wejść i liczby osób przebywających jednocześnie w obrębie ekspozycji Zamku, Biura Rezerwacji oraz innych wspólnych pomieszczeń
  • grupy zwiedzające z przewodnikiem mogą liczyć max. 15 osób + przewodnik
  • prosimy o utrzymanie dystansu społecznego w trakcie pobytu na Wzgórzu oraz w trakcie zwiedzania
  • przed wejściem do budynków należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie
  • obowiązkowe jest zakrycie ust oraz nosa we wszystkich pomieszczeniach

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami, od pierwszego lipca ewoluują zasady oprowadzania po ekspozycjach i trasach Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Największą modyfikacją jest stworzenie dla Państwa możliwości współpracy z ZKnW w dwóch formach – jako nasz Wawelski Przewodnik Wewnętrzny (otrzymujący zlecenia z BR DORT) oraz jako Przewodnik Zewnętrzny, przyprowadzający własne grupy na Wawel i po spełnieniu odpowiednich warunków oprowadzający je po Zamku.
Szczegółowo opisane jest to, wraz z innymi zasadami współpracy w Regulaminie Oprowadzania po Wystawach i Trasach ZKnW, zamieszczonym w zakładce Regulaminy  w sekcji dla Przewodników.

W związku z powyższymi zmianami, ogłaszamy oficjalny nabór Kandydatów na przewodników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.
W zakładce dotyczącej zamówień publicznych, znajduje się ogłoszenie, w którym opisane zostały wszystkie kryteria i inne szczegóły. Już od teraz, mogą Państwo rejestrować swe kandydatury. Dla wielu z Państwa, którzy z nami regularnie współpracują, będzie to tylko formalność. Równocześnie dla innych osób, spełniających kryteria merytoryczne, będzie to szansa na rozpoczęcie współpracy z Zamkiem.
Wszystkie napływające zgłoszenia będziemy rozpatrywać na bieżąco, tak by już podpisywać pierwsze umowy z Państwem i zlecać oprowadzania w ramach rezerwacji, które już przyjmujemy na lipiec i sierpień.

Mamy nadzieję, że wszystkie zmiany przyczynią się do oferowania naszym turystom jeszcze wyższej jakości usług i unikalnych doświadczeń podczas zwiedzania ZKnW, oraz przyniosą jeszcze bardziej owocną naszą wzajemną współpracę.