Zamówienia publiczne

Aktualne ogłoszenia i oferty.
Pokaż:
Plan Zamówień - aktualizacja 12 Plan zamówień publicznych
Plan Zamówień - aktualizacja 11 Plan zamówień publicznych
PLAN ZAMÓWIEŃ 2023 - aktualizacja 6 Plan zamówień publicznych
PLAN ZAMÓWIEŃ 2023 - aktualizacja 4 Plan zamówień publicznych
Ogłoszenie Informacyjne


Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki prowadzi postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Komunikacja z wykonawcami podczas postępowań jak i cała dokumentacja zamieszczona jest na platformie zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
PLAN ZAMÓWIEŃ 2022 - AKTUALIZACJA 14 Plan zamówień publicznych
PLAN ZAMÓWIEŃ 2022 - aktualizacja 12 Plan zamówień publicznych
PLAN ZAMÓWIEŃ 2022 - aktualizacja 11 Plan zamówień publicznych
PLAN ZAMÓWIEŃ 2022 Plan zamówień publicznych
Prace budowlane w zamku w Pieskowej Skale obejmujące remont konserwatorski kaplicy Św. Michała oraz pomieszczeń na parterze skrzydła południowego Zamku wraz z przebudową instalacji oraz budową nowej wystawy stałej "Kultura Staropolska"
„PRACE BUDOWLANE W ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE OBEJMUJĄCE REMONT KONSERWATORSKI KAPLICY ŚW. MICHAŁA Z POMIESZCZENIAMI PRZYLEGAJĄCYMI ORAZ REMONT KONSERWATORSKI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE SKRZYDŁA POŁUDNIOWEGO ZAMKU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ORAZ BUDOWĄ NOWEJ WYSTAWY STAŁEJ „KULTURA STAROPOLSKA”
PLAN ZAMÓWIEŃ 2021 Plan zamówień publicznych
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 Plan zamówień publicznych
Przetarg nieograniczony - sprawa nr DZP-282-02/20
Pełna nazwa zamówienia: Usługa polegającą na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki – znak sprawy: DZP-282-02/20
Przetarg nieograniczony - sprawa nr DZP-282-01/20
Pełna nazwa zamówienia: Wykonanie konserwacji nawierzchni dziedzińca arkadowego oraz konserwacji ścian i sklepień „Sieni Berrecciego” w Zamku Królewskim na Wawelu – znak sprawy: DZP-282-01/20 
Przetarg nieograniczony - sprawa nr DZP-282-16/19/20
Pełna nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu elewacji krużganków na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu– znak sprawy: DZP-282-16/19/20.
ZAPROJEKTOWANIE i DOSTAWA Z MONTAŻEM 9 GABLOT WRAZ Z SYSTEMEM TRANSPORTOWYM
Pełna nazwa zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa z montażem do siedziby Zamawiającego 5 sztuk demontowalnych gablot jednodrzwiowych i 4 sztuki demontowalnych gablot dwudrzwiowych wraz z systemem transportowym (dedykowanymi trwałymi pojemnikami, oraz mobilnymi, demontowalnymi wózkami transportowo-przechowalniczymi na tafle szklane) na potrzeby aranżacji wystaw czasowych - dla Zamku Królewskiego na Wawelu - sprawa DZP-282-11/19
Dostawa sprzętu komputerowego Przetarg nieograniczony
Sprawa nr DZP-282-9/19
Plan zamówień publicznych - 2019 Plan zamówień publicznych