Bezpieczeństwo cyfrowe Zamku Królewskiego na Wawelu

Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 7 kwietnia 2022 – 31 grudnia 2022
2022 r.
Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dofinansowanie: 1 480 000 zł
całkowita wartość: 1 480 000 zł