OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

Biblioteka

Obszerny księgozbiór z zakresu historii sztuki i historii. Do dyspozycji czytelnia.
Biblioteka Zamku Królewskiego na Wawelu jest specjalistyczną biblioteką o charakterze naukowym. Gromadzony księgozbiór, dotyczący historii sztuki i historii, stanowi warsztat pracy naukowo-badawczej dla zatrudnionych w muzeum pracowników. Na miejscu w czytelni z biblioteki mogą także skorzystać pracownicy innych muzeów, studenci, uczniowie krakowskich liceów, przewodnicy oprowadzający po ekspozycjach wawelskich i po Krakowie oraz wszyscy zainteresowani sztuką i zbiorami naszego muzeum.

Biblioteka powstała w roku 1949 jako podręczny zbiór Działu Archiwalno-Bibliotecznego Muzeum Historii Wawelu. W roku 1952 została połączona z zasobem bibliotecznym Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu i od tego momentu funkcjonuje w strukturze muzeum na mocy Statutu Instytucji, określającego jej podstawowe cele i zadania, oraz Regulaminu Organizacyjnego ustanowionego przez dyrektora muzeum.

Obecnie księgozbiór liczy ponad 25 tysięcy jednostek inwentarzowych druków zwartych oraz 61 starodruków i 506 tytułów czasopism. Profil księgozbioru jest dostosowany do charakteru muzeum i gromadzonych tu zbiorów, umożliwiający właściwe opracowanie tych zbiorów (malarstwo: zwłaszcza włoskie XV i XVI w., holenderskie, angielskie; rzemiosło artystyczne; tkaniny – zwłaszcza arrasy; meble; złotnictwo; militaria; ceramika; archeologia; historia Polski i historia Krakowa [XVI–XIX w.], literatura dotycząca konserwacji zabytków i architektury). Biblioteka gromadzi także katalogi wystaw i katalogi zbiorów muzeów polskich i zagranicznych oraz katalogi aukcyjne.

Szczególne znaczenie ma gromadzenie i uzupełnianie kolekcji wawelianów – literatury dotyczącej historii wzgórza wawelskiego, jego zabytków oraz osób związanych z tym miejscem: królów, królewskich rodzin i bohaterów narodowych.

Księgozbiór jest systematycznie powiększany poprzez zakupy krajowe i zagraniczne oraz dary i wymianę z blisko 150 polskimi i zagranicznymi instytucjami: muzeami, bibliotekami, uczelniami artystycznymi i stowarzyszeniami naukowymi.

W Zamku Pieskowa Skała – oddziale Zamku Królewskiego na Wawelu – jest przechowywany księgozbiór historyczny rodziny Sapiehów z Krasiczyna.
Zakupiony w roku 2013 liczy ponad 13 tysięcy pozycji, w tym ponad 1200 woluminów starych druków.
Katalogi starych druków zostały opracowane i wydane w latach 2013–2017.