UWAGA - CZASOWE ZMIANY W ORGANIZACJI WYSTAW

Komnaty Królewskie. Nowa odsłona

Komnaty Królewskie. Nowe otwarcie – program towarzyszący
postać kobiety ubranej w złocistą suknię, idącej przez krużganki wawelskiego zamku

OPROWADZANIA Z KONSERWATOREM

 • godz. 12:00, czas trwania: 45 min.
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • bilet: 50 zł, sprzedaż online
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę
13 VII 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Meble
Prowadzący: Piotr Jarek
godz. 12:00, czas trwania: 45 min.
Ważny element wnętrz Zamku Królewskiego na Wawelu stanowią meble, których blask przywracają z wielkim pietyzmem konserwatorzy pracowni konserwacji mebli. Kierownik pracowni, Piotr Jarek, zwróci uwagę na najciekawsze zabytki i opowie o tajnikach konserwacji oraz największych trudach, z jakimi przyszło się zmierzyć wawelskim specjalistom.

30 VIII 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Rzeźba
Prowadzący: Dominik Synowiec
godz. 13:00, czas trwania: 60 min.
Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi istotną część jego działalności. Pierwsi konserwatorzy działali już przed oficjalnym otwarciem instytucji w roku 1930. Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach. Śladem konserwacji rzeźby oprowadzi Dominik Synowiec.

6 IX 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Malarstwo
Prowadząca: Ewa Wiłkojć
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach. Spotkanie z naszą główną konserwator muzealną, dr hab. Ewą Wiłkojć będzie niepowtarzalną okazją do zadania nurtujących Was pytań.

4 X 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Malarstwo
Prowadząca: Oliwia Buchwald-Zięcina
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi istotną część jego działalności. Pierwsi konserwatorzy działali już przed oficjalnym otwarciem instytucji w roku 1930. Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach. Oliwia Buchwald-Zięcina oprowadzi Was śladem muzealiów nad którymi pracowała.

8 XI 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Malarstwo
Prowadząca: Angelika Bogdanowicz-Prus
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi istotną część jego działalności. Pierwsi konserwatorzy działali już przed oficjalnym otwarciem instytucji w roku 1930. Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach. Angelika Bogdanowicz-Prus oprowadzi Was śladem muzealiów nad którymi pracowała.

13 XII 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Malarstwo
Prowadząca: Justyna Baścik
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi istotną część jego działalności. Pierwsi konserwatorzy działali już przed oficjalnym otwarciem instytucji w roku 1930. Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach. Justyna Baścik oprowadzi Was śladem muzealiów nad którymi pracowała.

SPOTKANIA Z KUSTOSZEM

 • godz. 12:00, czas trwania: 60-90 min.
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • bilet: 50 zł, sprzedaż online
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę
8 VII 2022 Spotkanie z kustoszem – Tkaniny
Prowadząca: Magdalena Ozga
godz. 12:00, czas trwania: 90 min.
Kolekcja tkanin, licząca około 900 zabytków, jest jednym z najważniejszych działów w zbiorach wawelskich, ze względu na historyczną metrykę obiektów i ich związek z królewską rezydencją. W jej skład wchodzą arrasy króla Zygmunta Augusta (1520–1572), wykonane w Brukseli na jego zamówienie w latach 1550–1560. Jest to największy zespół tapiserii, jaki zrealizowano kiedykolwiek na zlecenie jednego władcy. Zaprezentowane w nowej aranżacji we wnętrzach Zamku, zyskają też inną ścieżkę opowieści. Po wystawie oprowadzi Magdalena Ozga, kuratorka i kustoszka Zbiorów Tkanin.

22 VII 2022 Spotkanie z kustoszem – Śladem porcelany
Prowadząca: Dorota Gabryś
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Liczący ponad 1500 pozycji zbiór ceramiki powstał w wyniku donacji oraz zakupów. W okresie międzywojennym na Wawelu znajdowało się niespełna 40 obiektów tego działu rzemiosła artystycznego. Po wojnie kolekcję rozszerzano zarówno o kolejne okazy majoliki, a także ceramikę wschodnią i europejską nowożytną – fajanse i kamionki oraz wczesną porcelanę miśnieńską i polską. Śladem porcelany oprowadzi kuratorka i kustoszka Zbiorów Ceramiki, Dorota Gabryś.

2 IX 2022 Spotkanie z kustoszem – Śladem metalu
Prowadząca: dr Weronika Rostworowska-Kenig
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Wyroby artystyczne z cyny, miedzi, mosiądzu, brązu i żelaza. Co o nich wiecie? Najcenniejsze wawelskie zabytki pozyskano w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia, dzięki zabiegom ówczesnych kustoszy, dążących do odtworzenia wnętrz zamkowych o historycznym charakterze. Pochodzą one z darów oraz zakupów krajowych i zagranicznych. Znajdą one swoje miejsce w przestrzeni nowo urządzonych wnętrz zamkowych, a opowie o nich kuratorka i kustoszka Zbiorów Zabytków Sztuki w Metalu, dr Weronika Rostworowska-Kenig.

21 X 2022 Spotkanie z kustoszem – Rzeźba
Prowadząca: Joanna Pałka
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Rzeźba w zbiorach Zamku Królewskiego to nie tylko głowy wawelskie! Nowa aranżacja rzeźb we wnętrzach wzbogacona została o kolejne nabytki, o których opowie Joanna Pałka, kuratorka
i kustoszka Zbiorów Rzeźby. Będzie to niepowtarzalna okazja do spotkania i zadania nurtujących Was pytań.

18 XI 2022 Spotkanie z kustoszem – Meble
Prowadząca: Aneta Giebuta
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Trzon kolekcji stanowią meble z XVI i XVII wieku, gromadzone z myślą o ekspozycjach w komnatach królewskich, mających przypominać czasy świetności rezydencji za panowania Jagiellonów i Wazów. Pozyskiwano je drogą zakupów od osób prywatnych oraz w antykwariatach krajowych i zagranicznych, głównie włoskich i wiedeńskich. Kolekcję wzbogaciły również dary. Dzięki opowieści kuratorki i kustoszki Zbiorów Mebli i Zegarów, spojrzycie na te przedmioty zupełnie inaczej!

OPROWADZANIA TEMATYCZNE

 • godz. 12:00
 • czas trwania: 60 min.
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • bilet: 50 zł, sprzedaż online
 • miejsce zbiórki: przed wejściem na wystawę
 • prowadząca: Anna Sokulska
15 VII 2022 Świeże spojrzenie na kształty
Przyglądając się wawelskim eksponatom pod trochę innym niż zazwyczaj kątem, zastanowimy się nad tym, czy i co mówią nam kształty dzieł sztuki zgromadzonych w wawelskich wnętrzach. Z większym niż podczas zwykłych odwiedzin oddaniem skupimy się nad formą – tą geometryczną i tą organiczną – a także posłuchamy (!), jakie kształty i formy ukryły się w eksponatach.

19 VIII 2022 Świeże spojrzenie na gorące dni
Przyglądając się wawelskim eksponatom pod trochę innym niż zazwyczaj kątem, zastanowimy się nad tym, jak dzięki eksponatom z wawelskiej wystawy można się przygotować na upały. W gorący wakacyjny czas przyjrzymy się eksponatom wawelskim przywodzącym na myśl – w sposób bezpośredni i pośredni – upał, a także zaproponujemy sposoby radzenia sobie z gorącą aurą. Królować będą naczynia służące do picia, a także natura i odpoczynek.

30 IX 2022 Świeże spojrzenie na swojskie i zagraniczne
Przyglądając się wawelskim eksponatom pod trochę innym niż zazwyczaj kątem, zastanowimy się nad tym, jak elementy swojskie i zagraniczne, a czasami nawet egzotyczne, przeplatają się w wawelskich eksponatach. Myśląc jeszcze o przemijających wakacjach, spojrzymy z większym oddaniem na poszczególne eksponaty, a w tle przewijać się będą europejskie dynastie, egzotyka, a także inspiracje sztuką zagraniczną.

20 X 2022 Świeże spojrzenie na długie, zimowe wieczory
Przyglądając się wawelskim eksponatom pod trochę innym niż zazwyczaj kątem, zastanowimy się nad tym, jak dzięki przedmiotom prezentowanym w komnatach zamkowych można się przygotować na długie zimowe wieczory. U początku jesieni poszukamy odpowiedzi na to, co dawało ciepło, światło i nadzieję na przyjście wiosny mieszkańcom zamku w mroźne wieczory.

2 XII 2022 Świeże spojrzenie na uczucia
Przyglądając się wawelskim eksponatom pod trochę innym niż zazwyczaj kątem, zastanowimy się nad tym, jakie emocje, pragnienia wiążą się z wawelskimi eksponatami. W grudniu, miesiącu mocno rodzinnym z racji świąt Bożego Narodzenia, spojrzymy na przedstawienia różnych uczuć. Nie zabraknie też symboli.

Anna Sokulska – długoletnia edukatorka, poza tradycyjnym oprowadzaniem i prowadzeniem lekcji muzealnych przygotowuje i prowadzi warsztaty dla dzieci, a także spacery i specjalne oprowadzania tematyczne. Jest również licencjonowaną przewodniczką miejską oraz miłośniczką Krakowa, co przejawia się współpracą z PTTK i tworzeniem tekstów do przewodników.

Czułość. Ostrość. Światło.

Warsztaty fotograficzne z Przemkiem Czają

Terminy: 8–22 VII 2022, 8–12 VIII 2022 

Jak powszechnie wiadomo wzgórze wawelskie nie ma czterech ani nawet ośmiu stron, a dużo, dużo więcej. Celem warsztatów jest poszukiwanie takich kadrów tego niezwykle fotogenicznego miejsca, które w pełni zobrazują jego urodę, rozmach, potęgę, ale i tajemniczość. Poszukiwania ciekawych kadrów będziemy prowadzić zarówno na wzgórzu jak i w okolicy o różnych porach dnia. Do dyspozycji uczestników będą miejsca na Zamku na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Praca w niewielkich grupach pozwoli równocześnie na udoskonalenie technik fotografowania, poszerzenia wiedzy historycznej i informacji dotyczącej architektury i sztuki.

Przemek Czaja – autor zdjęć i pasjonat historii Krakowa. Miłość do tego miasta zaszczepiła mu babcia, snująca opowieści z pogranicza historii i legend. Prowadzi bardzo popularną stronę na FB, organizuje warsztaty fotograficzne i fotospacery.