Komnaty Królewskie. Nowa odsłona

Komnaty Królewskie. Nowe otwarcie – program towarzyszący
postać kobiety ubranej w złocistą suknię, idącej przez krużganki wawelskiego zamku

OPROWADZANIA Z KONSERWATOREM

 • godz. 12:00, czas trwania: 45 min.
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • bilet: 50 zł, sprzedaż online
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę
13 VII 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Meble
Prowadzący: Piotr Jarek
godz. 12:00, czas trwania: 45 min.
Ważny element wnętrz Zamku Królewskiego na Wawelu stanowią meble, których blask przywracają z wielkim pietyzmem konserwatorzy pracowni konserwacji mebli. Kierownik pracowni, Piotr Jarek, zwróci uwagę na najciekawsze zabytki i opowie o tajnikach konserwacji oraz największych trudach, z jakimi przyszło się zmierzyć wawelskim specjalistom.

30 VIII 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Rzeźba
Prowadzący: Dominik Synowiec
godz. 13:00, czas trwania: 60 min.
Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi istotną część jego działalności. Pierwsi konserwatorzy działali już przed oficjalnym otwarciem instytucji w roku 1930. Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach. Śladem konserwacji rzeźby oprowadzi Dominik Synowiec.

6 IX 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Malarstwo
Prowadząca: Ewa Wiłkojć
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach. Spotkanie z naszą główną konserwator muzealną, dr hab. Ewą Wiłkojć będzie niepowtarzalną okazją do zadania nurtujących Was pytań.

4 X 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Malarstwo
Prowadząca: Oliwia Buchwald-Zięcina
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi istotną część jego działalności. Pierwsi konserwatorzy działali już przed oficjalnym otwarciem instytucji w roku 1930. Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach. Oliwia Buchwald-Zięcina oprowadzi Was śladem muzealiów nad którymi pracowała.

8 XI 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Malarstwo
Prowadząca: Angelika Bogdanowicz-Prus
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi istotną część jego działalności. Pierwsi konserwatorzy działali już przed oficjalnym otwarciem instytucji w roku 1930. Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach. Angelika Bogdanowicz-Prus oprowadzi Was śladem muzealiów nad którymi pracowała.

13 XII 2022 Oprowadzanie z konserwatorem – Malarstwo
Prowadząca: Justyna Baścik
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Od chwili powstania wawelskiego muzeum konserwacja stanowi istotną część jego działalności. Pierwsi konserwatorzy działali już przed oficjalnym otwarciem instytucji w roku 1930. Pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej jest wiodącą jednostką w Dziale Konserwacji na Wawelu. Tu podejmowane są rozległe interdyscyplinarne projekty konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach. Justyna Baścik oprowadzi Was śladem muzealiów nad którymi pracowała.

SPOTKANIA Z KUSTOSZEM

 • godz. 12:00, czas trwania: 60-90 min.
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • bilet: 50 zł, sprzedaż online
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę
8 VII 2022 Spotkanie z kustoszem – Tkaniny
Prowadząca: Magdalena Ozga
godz. 12:00, czas trwania: 90 min.
Kolekcja tkanin, licząca około 900 zabytków, jest jednym z najważniejszych działów w zbiorach wawelskich, ze względu na historyczną metrykę obiektów i ich związek z królewską rezydencją. W jej skład wchodzą arrasy króla Zygmunta Augusta (1520–1572), wykonane w Brukseli na jego zamówienie w latach 1550–1560. Jest to największy zespół tapiserii, jaki zrealizowano kiedykolwiek na zlecenie jednego władcy. Zaprezentowane w nowej aranżacji we wnętrzach Zamku, zyskają też inną ścieżkę opowieści. Po wystawie oprowadzi Magdalena Ozga, kuratorka i kustoszka Zbiorów Tkanin.

22 VII 2022 Spotkanie z kustoszem – Śladem porcelany
Prowadząca: Dorota Gabryś
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Liczący ponad 1500 pozycji zbiór ceramiki powstał w wyniku donacji oraz zakupów. W okresie międzywojennym na Wawelu znajdowało się niespełna 40 obiektów tego działu rzemiosła artystycznego. Po wojnie kolekcję rozszerzano zarówno o kolejne okazy majoliki, a także ceramikę wschodnią i europejską nowożytną – fajanse i kamionki oraz wczesną porcelanę miśnieńską i polską. Śladem porcelany oprowadzi kuratorka i kustoszka Zbiorów Ceramiki, Dorota Gabryś.

2 IX 2022 Spotkanie z kustoszem – Śladem metalu
Prowadząca: dr Weronika Rostworowska-Kenig
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Wyroby artystyczne z cyny, miedzi, mosiądzu, brązu i żelaza. Co o nich wiecie? Najcenniejsze wawelskie zabytki pozyskano w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia, dzięki zabiegom ówczesnych kustoszy, dążących do odtworzenia wnętrz zamkowych o historycznym charakterze. Pochodzą one z darów oraz zakupów krajowych i zagranicznych. Znajdą one swoje miejsce w przestrzeni nowo urządzonych wnętrz zamkowych, a opowie o nich kuratorka i kustoszka Zbiorów Zabytków Sztuki w Metalu, dr Weronika Rostworowska-Kenig.

21 X 2022 Spotkanie z kustoszem – Rzeźba
Prowadząca: Joanna Pałka
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Rzeźba w zbiorach Zamku Królewskiego to nie tylko głowy wawelskie! Nowa aranżacja rzeźb we wnętrzach wzbogacona została o kolejne nabytki, o których opowie Joanna Pałka, kuratorka
i kustoszka Zbiorów Rzeźby. Będzie to niepowtarzalna okazja do spotkania i zadania nurtujących Was pytań.

18 XI 2022 Spotkanie z kustoszem – Meble
Prowadząca: Aneta Giebuta
godz. 12:00, czas trwania: 60 min.
Trzon kolekcji stanowią meble z XVI i XVII wieku, gromadzone z myślą o ekspozycjach w komnatach królewskich, mających przypominać czasy świetności rezydencji za panowania Jagiellonów i Wazów. Pozyskiwano je drogą zakupów od osób prywatnych oraz w antykwariatach krajowych i zagranicznych, głównie włoskich i wiedeńskich. Kolekcję wzbogaciły również dary. Dzięki opowieści kuratorki i kustoszki Zbiorów Mebli i Zegarów, spojrzycie na te przedmioty zupełnie inaczej!

OPROWADZANIA TEMATYCZNE

 • godz. 12:00
 • czas trwania: 60 min.
 • odbiorcy: młodzież i dorośli
 • bilet: 50 zł, sprzedaż online
 • miejsce zbiórki: przed wejściem na wystawę
 • prowadząca: Anna Sokulska
15 VII 2022 Świeże spojrzenie na kształty
Przyglądając się wawelskim eksponatom pod trochę innym niż zazwyczaj kątem, zastanowimy się nad tym, czy i co mówią nam kształty dzieł sztuki zgromadzonych w wawelskich wnętrzach. Z większym niż podczas zwykłych odwiedzin oddaniem skupimy się nad formą – tą geometryczną i tą organiczną – a także posłuchamy (!), jakie kształty i formy ukryły się w eksponatach.

19 VIII 2022 Świeże spojrzenie na gorące dni
Przyglądając się wawelskim eksponatom pod trochę innym niż zazwyczaj kątem, zastanowimy się nad tym, jak dzięki eksponatom z wawelskiej wystawy można się przygotować na upały. W gorący wakacyjny czas przyjrzymy się eksponatom wawelskim przywodzącym na myśl – w sposób bezpośredni i pośredni – upał, a także zaproponujemy sposoby radzenia sobie z gorącą aurą. Królować będą naczynia służące do picia, a także natura i odpoczynek.

30 IX 2022 Świeże spojrzenie na swojskie i zagraniczne
Przyglądając się wawelskim eksponatom pod trochę innym niż zazwyczaj kątem, zastanowimy się nad tym, jak elementy swojskie i zagraniczne, a czasami nawet egzotyczne, przeplatają się w wawelskich eksponatach. Myśląc jeszcze o przemijających wakacjach, spojrzymy z większym oddaniem na poszczególne eksponaty, a w tle przewijać się będą europejskie dynastie, egzotyka, a także inspiracje sztuką zagraniczną.

20 X 2022 Świeże spojrzenie na długie, zimowe wieczory
Przyglądając się wawelskim eksponatom pod trochę innym niż zazwyczaj kątem, zastanowimy się nad tym, jak dzięki przedmiotom prezentowanym w komnatach zamkowych można się przygotować na długie zimowe wieczory. U początku jesieni poszukamy odpowiedzi na to, co dawało ciepło, światło i nadzieję na przyjście wiosny mieszkańcom zamku w mroźne wieczory.

2 XII 2022 Świeże spojrzenie na uczucia
Przyglądając się wawelskim eksponatom pod trochę innym niż zazwyczaj kątem, zastanowimy się nad tym, jakie emocje, pragnienia wiążą się z wawelskimi eksponatami. W grudniu, miesiącu mocno rodzinnym z racji świąt Bożego Narodzenia, spojrzymy na przedstawienia różnych uczuć. Nie zabraknie też symboli.

Anna Sokulska – długoletnia edukatorka, poza tradycyjnym oprowadzaniem i prowadzeniem lekcji muzealnych przygotowuje i prowadzi warsztaty dla dzieci, a także spacery i specjalne oprowadzania tematyczne. Jest również licencjonowaną przewodniczką miejską oraz miłośniczką Krakowa, co przejawia się współpracą z PTTK i tworzeniem tekstów do przewodników.

Czułość. Ostrość. Światło.

Warsztaty fotograficzne z Przemkiem Czają
Terminy: 18–22 VII 2022, 8–12 VIII 2022 
Wzgórze wawelskie urzeka nie tylko historią i wartością kulturową, ale także bogactwem ujęć, z których można to piękno obserwować! Celem warsztatów jest poszukiwanie takich kadrów tego niezwykle fotogenicznego miejsca, które w pełni zobrazują jego urodę, rozmach, potęgę, ale także tajemniczość. Szukać ciekawych kadrów będziemy zarówno na wzgórzu jak i w okolicy o różnych porach dnia. Do dyspozycji uczestników będą miejsca na Zamku na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Praca w niewielkich grupach pozwoli na udoskonalenie technik fotografowania, jak również poszerzenie wiedzy na temat historii, sztuki i architektury.

Przemek Czaja – autor zdjęć i pasjonat historii Krakowa. Miłość do tego miasta zaszczepiła mu babcia, snująca opowieści z pogranicza historii i legend. Prowadzi bardzo popularną stronę na FB, organizuje warsztaty fotograficzne i fotospacery.

Informacje praktyczne:
 • warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych (16+)
 • cena jednego spotkania - 4h praktyki i teorii: 100 zł; cena nie obejmuje biletów KKM
 • spotykamy się o różnych porach dnia – to pozwoli odkryć, jak zmienia się miasto z każdą godziną
sprzęt:
 • nie musisz posiadać profesjonalnego sprzętu – wystarczy aparat fotograficzny lub telefon. Pamiętaj jednak, że używając starszych modeli telefonów, fotografie mogą być nieco gorszej jakości.
 • przed spotkaniem naładuj swój sprzęt
 • zabierz ze sobą kabel, którym możesz podłączyć swój sprzęt do komputera; dzięki temu będziemy mogli omawiać nasze prace i dyskutować nad nimi, kiedy wyświetlimy je na ekranie
Ubierz się wygodnie. Przygoda lubi swobodę.
Możesz wziąć udział w jednym lub kilku spotkaniach. Zachęcamy jednak do wzięcia udziału we wszystkich spotkaniach, aby w pełni skorzystać z przekazywanej wiedzy.
Młodzież poniżej 18. roku życia zobowiązana jest przynieść zaświadczenie wypełnione przez opiekuna prawnego, znajdujące się na tej stronie.
Program spotkań, ze względu na warunki atmosferyczne, może ulec drobnym zmianom, o których uczestnicy będą informowani drogą e-mailową.

HARMONOGRAM:

 18 lipca 2022, 15.00–19.00 „Fotografia w teorii i praktyce”
Czego się dowiecie i co zobaczycie? Teoria: sposób kadrowania kompozycji, rola światła, czułość, czas naświetlania. Fotospacer po wzgórzu wawelskim w poszukiwaniu ciekawych kadrów.
19 lipca 2022,  16.00–20.00 „Wawel z różnej perspektywy”
Czego się dowiecie i co zobaczycie? Fotografia krajobrazu, czyli Wawel z bliska i z daleka z różnych miejsc Krakowa (m.in. kopiec Kraka, ulica Nadwiślańska, Most Dębnicki)
20 lipca 2022, 15.00–19.00 „Miejsca nieoczywiste i podstawy obróbki zdjęć”
Czego się dowiecie i co zobaczycie? Fotografia na wzgórzu wawelskim z miejsc nieoczywistych, na co dzień niedostępnych dla zwiedzających (m.in. drugie piętro krużganków zamkowych, Baszta Złodziejska, loggia na Wieży Duńskiej, budynek nr 5); teoria – podstawy obróbki zdjęć
21 lipca 2022, 17.30–21.30 „Wieczorny fotospacer”
Czego się dowiecie i co zobaczycie? Wieczorny fotospacer, czyli wędrówka wzdłuż bulwarów wiślanych – wzgórze wawelskie po drugiej stronie Wisły; fotografia w czasie zachodu słońca oraz w sztucznym świetle
22 lipca 2022, 15.00–19.00 „Fotograficzne refleksje”
Czego się dowiecie i co zobaczycie? Fotospacer po wzgórzu wawelskim, dyskusja, prezentacja i omówienie zdjęć uczestników powstałych podczas warsztatów.

8 sierpnia 2022, 15.00–19.00 „Fotografia w teorii i praktyce”
Czego się dowiecie i co zobaczycie? Teoria: sposób kadrowania kompozycji, rola światła, czułość, czas naświetlania. Fotospacer po wzgórzu wawelskim w poszukiwaniu ciekawych kadrów.
 
9 sierpnia 2022, 16.00–20.00 „Wawel z różnej perspektywy"
Czego się dowiecie i co zobaczycie? Fotografia krajobrazu, czyli Wawel z bliska i z daleka z różnych miejsc Krakowa (m.in. kopiec Kraka, ulica Nadwiślańska, Most Dębnicki)
 
10 sierpnia 2022, 15.00–19.00 „Miejsca nieoczywiste i podstawy obróbki zdjęć”
Czego się dowiecie i co zobaczycie? Fotografia na wzgórzu wawelskim z miejsc nieoczywistych, na co dzień niedostępnych dla zwiedzających (m.in. drugie piętro krużganków zamkowych, Baszta Złodziejska, loggia na Wierzy Duńskiej, budynek nr 5); teoria – podstawy obróbki zdjęć
 
11 sierpnia 2022, 17.30–21.30 „Wieczorny fotospacer”
Czego się dowiecie i co zobaczycie? Wieczorny fotospacer, czyli wędrówka wzdłuż bulwarów wiślanych – wzgórze wawelskie po drugiej stronie Wisły; fotografia w czasie zachodu słońca oraz w sztucznym świetle
 
12 sierpnia 2022, 15.00–19.00 „Fotograficzne refleksje”
Czego się dowiecie i co zobaczycie? Fotospacer po wzgórzu wawelskim, dyskusja, prezentacja i omówienie zdjęć uczestników powstałych podczas warsztatów.

Galeria

Prezentujemy wybrane zdjęcia wykonane przez uczestników podczas I edycji warsztatów
Dofinasowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy

Patroni Medialni

logotyp Polskiego Radialogotyp Radia Krakówlogotyp Radio Kraków Kulturalogotyp TVP Kulturalogotyp Telewizji Krakówlogotyp dziennika Dziennik Polskilogotyp czasopisma Rzeczpospolitalogotyp portalu Kraków Kulturelogotyp portalu DziejeLogotyp czasopisma Spotkania z ZabytkamiLogotyp portalu Mówią Wieki