Spotkania dla Seniorów

prelekcje, zwiedzanie ekspozycji stałych
czasowo zawieszone

Podczas spotkań seniorzy pogłębiają wiedzę dotyczącą wawelskich zbiorów, poznają pracownie konserwatorskie oraz oddziały: Zamek Pieskowa Skała i Dwór w Stryszowie. Spotkania prowadzą pracownicy Zamku Królewskiego na Wawelu

Uczestnicy są dzieleni na trzy grupy: 
Grupa I – uczestnicy bieżącego roku kalendarzowego, obowiązuje rezerwacja: tel. 12 422-51-55 wew. 290, poniedziałek-piątek: 9.00-12.00, 14.00-15.00; zgłoszenia przyjmowane od poniedziałku poprzedzającego spotkanie

Grupa II – kontynuacja spotkań grupy I z poprzedniego roku, brak możliwości rezerwacji dla nowych uczestników

Grupa III – kontynuacja spotkań grupy II z poprzedniego roku, brak możliwości rezerwacji dla nowych uczestników
  • udział bezpłatny
  • terminy: styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień
  • niedziele, godz. 11.00
  • miejsce: Centrum Wystawowo-Konferencyjne lub w sale budynku nr 7 - ostateczna lokalizacja będzie podana na tydzień przed każdym wydarzeniem