OTWARTE - Skarbiec Koronny i Zbrojownia, ogrody królewskie, Smocza Jama, Baszta Sandomierska. Pozostałe wystawy Zamku pozostają zamknięte

Spotkania dla Seniorów

prelekcje, zwiedzanie ekspozycji stałych
Podczas spotkań seniorzy pogłębiają wiedzę dotyczącą wawelskich zbiorów, poznają pracownie konserwatorskie oraz oddziały: Zamek Pieskowa Skała i Dwór w Stryszowie.
Spotkania prowadzą pracownicy Zamku Królewskiego na Wawelu

podział uczestników na trzy grupy: 
Grupa I - uczestnicy bieżącego roku kalendarzowego, obowiązuje rezerwacja: tel. 12 422-51-55 wew. 290, poniedziałek-piątek: 9.00-12.00, 14.00-15.00; zgłoszenia przyjmowane od poniedziałku poprzedzającego spotkanie
uwaga - grupa skompletowana - brak wolnych miejsc

Grupa II - kontynuacja spotkań grupy I z poprzedniego roku, brak możliwości rezerwacji dla nowych uczestników

Grupa III - kontynuacja spotkań grupy II z poprzedniego roku, brak możliwości rezerwacji dla nowych uczestników

 • udział bezpłatny
 • terminy: styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień
 • niedziele, godz. 11.00
 • miejsce: Centrum Wystawowo-Konferencyjne lub w sale budynku nr 7 - ostateczna lokalizacja będzie podana na tydzień przed każdym wydarzeniem

Program 2020

Grupa Początkująca I rok
grupa skompletowana - brak wolnych miejsc

niedziela, godz. 11.00
 • 9 lutego Komnaty Reprezentacyjne II piętra, Jerzy T. Petrus
 • 22 marca Pieskowa Skała, Olgierd Mikołajski
 • 19 kwietnia Skarbiec Koronny, Dariusz Nowacki
 • 31 maja Ogrody królewskie, Katarzyna Żółciak
 • 28 czerwca Wawel w sztuce polskiej XIX i XX wieku. Widoki – wizje – projekty, Agnieszka Janczyk
 • 27 września Katedra Wawelska, Krzysztof Czyżewski
 • 25 października Zbrojownia Koronna, Krzysztof Czyżewski
 • 29 listopada Wawel Zaginiony, dr Beata Kwiatkowska-Kopka

Grupa Zawansowana II rok

godz. 11.00
 • 12 stycznia Arrasy Zygmunta Augusta, Magdalena Ozga
 • 15 lutego (sobota) Pracownia konserwacji malarstwa, dr Oliwia Buchwald-Zięcina
 • 15 marca Pracownia konserwacji tkanin, Jerzy Holc i Sławomir Korzeniowski
  podział na 3 grupy: I grupa - godz. 9.00,II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 13.00
 • 26 kwietnia Kaplica Zygmuntowska, Krzysztof Czyżewski
 • 24 maja Dwór w Stryszowie, Justyna Żarnowska
 • 21 czerwca Tkaniny ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, Magdalena Ozga
 • 18 października Flamandzkie i holenderskie malarstwo w zbiorach wawelskich, dr Joanna Winiewicz-Wolska
 • 8 listopada Wawel w sztuce polskiej XIX i XX wieku. Widoki – wizje – projekty, Agnieszka Janczyk
 • 22 listopada Gabinet Holenderski na Wawelu, dr Joanna Winiewicz-Wolska
  kontynuacja wykładu z 18 października; podział na 4 grupy: I grupa - godz. 10.15, II grupa - godz. 10.50, III grupa - godz. 11.30, IV grupa godz.12.15

Grupa Zawansowana III rok

godz. 11.00
 • 19 stycznia Wawelscy ofiarodawcy i kolekcjonerzy, Anna Petrus
 • 1 marca Kolekcja Lanckorońskich, cz. I, dr Joanna Winiewicz-Wolska
 • 5 kwietnia Kolekcja Lanckorońskich, cz, II – Gabinet Włoski, dr Joanna Winiewicz-Wolska
  kontynuacja wykładu z 1 marca; podział na 4 grupy: I grupa - godz. 10.15, II grupa - godz. 10.50, III grupa - godz. 11.30, IV grupa godz.12.15
 • 10 maja Archeologia Wawelu – Wawel obronny, dr Janusz Firlet
 • 11 października Międzywojenny Wawel – od Dunikowskiego do Kowarskiego, Agnieszka Janczyk
 • 8 listopada Zwiedzanie Prywatnych Apartamentów Królewskich, oprowadza Marek Torba
  podział na 3 grupy: I grupa - godz. 10.15, II grupa - godz. 11.35, III grupa - godz. 12.55
 • 13 grudnia Wawel w sztuce polskiej XIX i XX wieku. Widoki – wizje – projekty, Agnieszka Janczyk