UWAGA - CZASOWE ZMIANY W ORGANIZACJI WYSTAW

Wawelskie spotkania z historią i sztuką

dla dzieci i młodzieży 10–15 lat • poznajemy wnętrza i obiekty muzealne
Grupa dzieci obserwuje ozdobny arras.
Cykl, prowadzony od 2003 roku, zachęca dzieci i rodziców do poznawania wnętrz muzealnych poprzez formę aktywnego współuczestniczenia w zajęciach.

Materiał merytoryczny spotkań jest umiejętnie dawkowany, a obiekty muzealne poddane selekcji, aby dobrze ilustrowały wątek będący tematem przewodnim spotkania. Wiedza ta przyswojona poprzez warsztaty plastyczne i zabawy tematyczne poszerza wiadomości szkolne dzieci starszych, a dla młodszych stanowi podłoże do nauki w niedalekiej przyszłości. 

Zajęcia opracowane przez pracowników Działu Edukacji, odbywają się na wybranych wystawach Zamku.

Program 2022

19 lutego 2022 „Fama, gloria, sława”

dla dzieci i młodzieży 10–14 lat

Czy tylko królowie i hetmani mogli zamówić swoje portrety konne? Co wyróżniało polskie poselstwa, że mówiono o nich głośno w Europie? O „propagandowej” wymowie malarstwa XVII wieku.
 • prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ, nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji
 • miejsce: Komnaty Reprezentacyjne, pokaz obrazu „Stanisław Żółkiewski przedstawia królowi Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi na sejmie w roku 1611 pojmanych carów Szujskich”
 • godzina: 10.00, 10.30, czas trwania 60 minut
 • opłata: dziecko 10 zł, dorośli 5 zł; sprzedaż online od 11 lutego


12 marca 2022 „Architekci, artyści, wizjonerzy”

dla dzieci i młodzieży 10–14 lat

Wawel w czasach zaborów pełnił funkcję cytadeli dla austriackiego wojska. Wraz z jego odejściem w latach 1905–1911 polscy architekci i artyści przystąpili do porządkowania przestrzeni wzgórza oraz restauracji budowli wawelskich, tworząc również śmiałe koncepcje i wizje jego przyszłego wyglądu. Sukcesywnie prowadzone prace renowacyjne przywracały Wawelowi jego minioną świetność. Poznamy architektów, których działania przyczyniły się do obecnego wyglądu wzgórza, a także artystów widzących w swoich koncepcjach Wawel jako symboliczne miejsce dla historii polskiego narodu.
 • prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ, nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak - Dział Edukacji
 • miejsce: wystawa Wawel Odzyskany
 • godzina: 10:00, 10:30; czas trwania 60 minut
 • opłata: dziecko 10 zł, dorośli 5 zł; sprzedaż online:
   godz. 10:00 
   godz. 10:30 


2 kwietnia 2022 „Malarski język Andrzeja Radwańskiego”

dla dzieci i młodzieży 10–1 4 lat

Andrzej Radwański to osiemnastowieczny artysta, który swoimi malowidłami udekorował ściany wielu krakowskich kościołów. W swoich pracach posługiwał się językiem symboli w pełni zrozumiałym dla ówczesnego społeczeństwa. Analizując szkice Radwańskiego, poznamy sylwetki kilkunastu świętych, przedstawionych przez artystę z charakterystycznymi atrybutami nawiązującymi do pełnionych przez nich funkcji lub okoliczności ich męczeńskiej śmierci. Aby lepiej zrozumieć malarski język symboli, przywołamy legendy i podania o uwiecznionych świętych, a także pochylimy się nad istotnymi faktami z ich życia.
 • prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ, nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji
 • miejsce: wystawa „Andrzej Radwański – mistrzostwo rysunku”, Centrum Wystawowo-Konferencyjne
 • godzina: 10.00, 11.30, czas trwania 60 minut
 • opłata: dziecko 10 zł, dorośli 5 zł; sprzedaż online:
  10:00 
  11:30 


7 maja 2022 „Rzecz o saskiej porcelanie”

dla dzieci i młodzieży 10–14 lat

Marco Polo w Opisaniu świata wspomina o chińskim mieście, w którym wyrabiają talerze z porcelany „mniejsze i większe, najpiękniejsze, jakie oglądać można” i misy „barwy lazurowej pełne blasku”. Ceramika ta została wynaleziona w VII wieku w Chinach i przez kolejne stulecia była przedmiotem pożądania wielu europejskich władców. Ze względu na jej szlachetność i drogocenność nazywano ją „białym złotem”.
Zapraszamy na opowieść: o alchemiku, który na początku XVIII wieku odkrył tajniki produkcji naczyń „świetlanych jak lustro i cienkich jak papier”; o Auguście II Mocnym zwanym „królem porcelany”; o wyrobach „popisowych”; o różnorodności kształtów i motywów dekoracyjnych porcelany z manufaktury miśnieńskiej polskich królów.
 • prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ, nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji
 • miejsce: Prywatne Apartamenty Królewskie
 • godzina: 10.00, 11.30, czas trwania 60 minut
 • opłata: dziecko 10 zł, dorośli 5 zł
 • sprzedaż online:
  godz. 10.00
  godz. 11.30

21 maja 2022 „O nieistniejących budowlach dolnego zamku i jego mieszkańcach”

dla dzieci i młodzieży 10–14 lat

W XIX wieku na zamku dolnym w miejscu dawnego miasteczka wawelskiego wojska austriackie wzniosły budynek dowództwa oraz szpitale z zapleczem, tworząc między nimi plac do ćwiczeń i wojskowych parad. Podczas prac archeologicznych w XX wieku odkryto przeszłość tego miejsca, odsłaniając fundamenty historycznych budowli i eksponując je w dzisiejszym układzie terenu. Przejdźmy razem szlakiem nieistniejącej zabudowy wzgórza dolnego zamku, odtwórzmy jego wygląd i układ, poznajmy fragmenty reliktów średniowiecznej architektury i związane z nimi artefakty archeologiczne, przechowywane na wawelskich wystawach.

prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ, nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji

10–11 września 2022 „Spacer z panem Łubieńskim”

dla dzieci i młodzieży 10–15 lat

W niedzielne popołudnie 1914 roku Franciszek Łubieński, właściciel stryszowskiego dworu, zmierza w stronę kościoła na spotkanie z proboszczem Figwerem. Co zobaczyłby w czasie takiego spaceru? Kogo spotkałby na swojej drodze? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć, przechodząc trasą pana Łubieńskiego z dworu do kościoła parafialnego.
 • prowadzenie: Michał Makówka, student Instytutu Historii UJ, nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji
 • godzina: 15.00, czas trwania 90 minut
 • miejsce: Dwór w Stryszowie
 • opłata: w cenie biletu wstępu do Dworu w Stryszowie – 5 zł i 2 zł
 • rezerwacja od 1 września, tel. 33 879 74 89 w godzinach: 9.00–12.00 i 14.00–15.00
 • w przypadku wolnych miejsc możliwość zakupu biletu w dniu zajęć

UWAGA: opisy do zajęć zaplanowanych na 24.09, 15.10, 26.11, 10.12 zamieścimy w lipcu

Materiały pomocnicze