Wawelskie spotkania z historią i sztuką

dla dzieci i młodzieży 10–15 lat • poznajemy wnętrza i obiekty muzealne
Grupa dzieci obserwuje ozdobny arras.
Cykl, prowadzony od 2003 roku, zachęca dzieci i rodziców do poznawania wnętrz muzealnych poprzez formę aktywnego współuczestniczenia w zajęciach.

Materiał merytoryczny spotkań jest umiejętnie dawkowany, a obiekty muzealne poddane selekcji, aby dobrze ilustrowały wątek będący tematem przewodnim spotkania. Wiedza ta przyswojona poprzez warsztaty plastyczne i zabawy tematyczne poszerza wiadomości szkolne dzieci starszych, a dla młodszych stanowi podłoże do nauki w niedalekiej przyszłości. 

Zajęcia opracowane przez pracowników Działu Edukacji, odbywają się na wybranych wystawach Zamku.

Prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ
Nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Edukacji

Program 2022

19 II 2022 „Fama, gloria, sława”

dla dzieci i młodzieży 10–14 lat

Czy tylko królowie i hetmani mogli zamówić swoje portrety konne? Co wyróżniało polskie poselstwa, że mówiono o nich głośno w Europie? O „propagandowej” wymowie malarstwa XVII wieku.
 • miejsce: Komnaty Reprezentacyjne, pokaz obrazu „Stanisław Żółkiewski przedstawia królowi Zygmuntowi III i królewiczowi Władysławowi na sejmie w roku 1611 pojmanych carów Szujskich”

12 III 2022 „Architekci, artyści, wizjonerzy”

dla dzieci i młodzieży 10–14 lat

Wawel w czasach zaborów pełnił funkcję cytadeli dla austriackiego wojska. Wraz z jego odejściem w latach 1905–1911 polscy architekci i artyści przystąpili do porządkowania przestrzeni wzgórza oraz restauracji budowli wawelskich, tworząc również śmiałe koncepcje i wizje jego przyszłego wyglądu. Sukcesywnie prowadzone prace renowacyjne przywracały Wawelowi jego minioną świetność. Poznamy architektów, których działania przyczyniły się do obecnego wyglądu wzgórza, a także artystów widzących w swoich koncepcjach Wawel jako symboliczne miejsce dla historii polskiego narodu.
 • miejsce: wystawa Wawel Odzyskany

2 IV 2022 „Malarski język Andrzeja Radwańskiego”

dla dzieci i młodzieży 10–14 lat

Andrzej Radwański to osiemnastowieczny artysta, który swoimi malowidłami udekorował ściany wielu krakowskich kościołów. W swoich pracach posługiwał się językiem symboli w pełni zrozumiałym dla ówczesnego społeczeństwa. Analizując szkice Radwańskiego, poznamy sylwetki kilkunastu świętych, przedstawionych przez artystę z charakterystycznymi atrybutami nawiązującymi do pełnionych przez nich funkcji lub okoliczności ich męczeńskiej śmierci. Aby lepiej zrozumieć malarski język symboli, przywołamy legendy i podania o uwiecznionych świętych, a także pochylimy się nad istotnymi faktami z ich życia.
 • miejsce: wystawa Andrzej Radwański – mistrzostwo rysunku, Centrum Wystawowo-Konferencyjne

7 V 2022 „Rzecz o saskiej porcelanie”

dla dzieci i młodzieży 10–14 lat

Marco Polo w Opisaniu świata wspomina o chińskim mieście, w którym wyrabiają talerze z porcelany „mniejsze i większe, najpiękniejsze, jakie oglądać można” i misy „barwy lazurowej pełne blasku”. Ceramika ta została wynaleziona w VII wieku w Chinach i przez kolejne stulecia była przedmiotem pożądania wielu europejskich władców. Ze względu na jej szlachetność i drogocenność nazywano ją „białym złotem”.
Zapraszamy na opowieść: o alchemiku, który na początku XVIII wieku odkrył tajniki produkcji naczyń „świetlanych jak lustro i cienkich jak papier”; o Auguście II Mocnym zwanym „królem porcelany”; o wyrobach „popisowych”; o różnorodności kształtów i motywów dekoracyjnych porcelany z manufaktury miśnieńskiej polskich królów.
 • miejsce: Prywatne Apartamenty Królewskie

21 V 2022 „O nieistniejących budowlach dolnego zamku i jego mieszkańcach”

dla dzieci i młodzieży 10–14 lat

W XIX wieku na zamku dolnym w miejscu dawnego miasteczka wawelskiego wojska austriackie wzniosły budynek dowództwa oraz szpitale z zapleczem, tworząc między nimi plac do ćwiczeń i wojskowych parad. Podczas prac archeologicznych w XX wieku odkryto przeszłość tego miejsca, odsłaniając fundamenty historycznych budowli i eksponując je w dzisiejszym układzie terenu. Przejdźmy razem szlakiem nieistniejącej zabudowy wzgórza dolnego zamku, odtwórzmy jego wygląd i układ, poznajmy fragmenty reliktów średniowiecznej architektury i związane z nimi artefakty archeologiczne, przechowywane na wawelskich wystawach.
 • miejsce: wystawy Wawel Odzyskany, Wawel Zaginiony, dziedziniec zewnętrzny
 • zajęcia z elementami gry terenowej

10 IX Spacer z panem Łubieńskim

W niedzielne popołudnie 1914 roku Franciszek Łubieński, właściciel stryszowskiego dworu, zmierza
w stronę kościoła na spotkanie z proboszczem Figwerem. Co zobaczyłby w czasie takiego spaceru? Kogo spotkałby na swojej drodze? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć, przechodząc trasą pana Łubieńskiego z dworu do kościoła parafialnego.

Prowadzenie: Michał Makówka /student Instytutu Historii UJ
 • godz. 15:00, czas trwania 90 min.
 • miejsce: Dwór w Stryszowie
 • opłata: w cenie biletu wstępu do Dworu w Stryszowie – 5 zł
 • rezerwacja od 1 IX, tel. 33 879 74 89 w godzinach: 9:00–12:00 i 14:00–15:00; w przypadku wolnych miejsc możliwość zakupu biletu w dniu zajęć

24 IX Naczynia z królewskiego kredensu

Podczas uczty z okazji zaślubin króla Zygmunta Augusta z Katarzyną Habsburżanka zachwyt gości wzbudził stół uginający się pod złotem i srebrem i obrusy haftowane złotem. Dzięki zachowanym spisowym inwentarzowym możemy sobie wyobrazić wspaniałość paradnej zastawy władców. Na spotkaniu nie zabraknie opowieści o akwamanilach, misach, dzbanach, okrętach do serwet pozłocistych, kowszach i kowszykach, nautiliusach przywołujących królewskie bogactwo z czasów świetności Rzeczpospolitej.
 • godz. 10:00, 10:30; czas trwania: 60 min.
 • miejsce: Skarbiec Koronny
 • opłata: dziecko 12 zł, opiekun 5 zł; sprzedaż online:
  godz. 10:00 
  godz. 10:30 

15 X Znaki zwycięstwa i chwały

Skarbiec Koronny przez wieki był miejscem przechowywania najcenniejszych insygniów władzy królewskiej. Oprócz nich znajdowały się tu różne pamiątki świadczące o wspaniałych, polskich zwycięstwach. Zwiedzając wystawę Skarbca Koronnego, przypomnimy sobie najważniejsze triumfy polskiego wojska i zobaczymy różne trofea wojenne. W naszej opowieści nie zabraknie także tych, którzy przyczynili się do zwycięstw Rzeczpospolitej, a więc przede wszystkim husarii oraz wielu zdolnych dowódców. Poznacie niemalże legendarną formację lisowczyków oraz jej walory bojowe, której nieśmiertelności dodał słynny Jeździec polski Rembrandta, bez trudu identyfikowany przez każdego badacza historii wojskowości polskiej.
 • godz. 10:00, 10:30; czas trwania: 60 min
 • miejsce: wystawa czasowa Królewski Rembrandt na Wawelu, Skarbiec Koronny
 • opłata: dziecko 12 zł, opiekun 6 zł; sprzedaż online od 1 X

26 XI Różne oblicza króla

Posiadanie królewskiej korony wiązało się nie tylko z różnymi przywilejami, ale także z wieloma obowiązkami. Król był najwyższym reprezentantem władzy, dowódcą wojskowym i sędzią. Jego pieczęć uwierzytelniała najważniejsze dokumenty, a chorągiew była szczególnym znakiem państwowym. Poza tym każdy król miał swoje życie prywatne i rodzinne oraz różne zainteresowania. W Skarbcu Koronnym poszukamy więc symboli władzy królewskiej oraz zabytków związanych z funkcjami spełnianymi przez monarchę. Dowiemy co miał wspólnego gabinet osobliwości z majestatem władcy.
 • godz. 10:00, 10:30; czas trwania: 60 min.
 • miejsce: Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Skarbiec Koronny
 • opłata: dziecko 12 zł, opiekun 5 zł; sprzedaż online od 1 XI

10 XII Wodzowie i dyplomaci

Na przestrzeni wieków wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów wsławiły się w wielu wojnach i bitwach. Dzięki umiejętnemu łączeniu zachodnich i wschodnich sposobów walki oraz uzbrojenia z powodzeniem stawiało czoła przeciwnikom z północy, jak i ze wschodu i południa. Podczas spotkania poznamy przedmioty osobistego użytku i dary dyplomatyczne dla polskich dyplomatów i władców doceniających ich zasługi militarne oraz sukcesy dyplomatyczne w XVII wieku.
 • godz. 10:00, 10:30; czas trwania: 60 min.
 • miejsce: Skarbiec Koronny
 • opłata: dziecko 12 zł, opiekun 5 zł; sprzedaż online od 1 XII

Materiały pomocnicze