20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Konserwacja obrazu Lucasa Cranacha

Archiwum Projektów
Konserwacja techniczna obrazu Lucasa Cranacha Starszego – „Chrystus błogosławiący dzieci” 
2012-2013
Konserwacja obrazu Lucasa Cranacha to – ze względu na daleko idącą degradację i deformację drewnianego podobrazia – proces długotrwały i wymagający olbrzymiej wiedzy, doświadczenia i stosowania najnowocześniejszych technik badawczych. Obraz w trakcie konserwacji zaprezentowano wybitnym specjalistom z zakresu konserwacji z różnych instytucji muzealnych i naukowych, m.in. The J. Paul Getty Museum w Los Angeles, The Getty Foundation w Los Angeles, The Getty Research Institute w Los Angeles, The Metropolitan Museum w Nowym Yorku, Indian Council of Conservation Institutes w New Delhi czy Östergötlands Länsmuseum w Linköping w Szwecji, którzy z uznaniem wyrazili się o pracy zespołu konserwatorów.

Znajdujący się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu obraz Lucasa Cranacha Starszego Chrystus błogosławiący dzieci powstał w roku 1537. To niezwykle cenne dzieło wybitnego przedstawiciela malarstwa renesansu niemieckiego jest jedyną w zbiorach polskich i nieznaną dotąd w literaturze światowej wersją sceny Chrystusa z dziećmi. Obraz – zakupiony od biskupa Ignacego Dubiskiego z Wołynia – znalazł się w zbiorach wawelskich w roku 1920. W okresie wojennym został przeznaczony do wywozu do Niemiec jako jeden z najcenniejszych obrazów polskich. Na Wawel wrócił w roku 1968.
W roku 2012 zakończona została konserwacja estetyczna lica, która przywróciła dziełu formę i kolorystykę maksymalnie zbliżoną do oryginalnej.
Prace konserwatorskie wykonano w ramach autorskiego programu dr Ewy Wiłkojć

Pokaz obrazu po konserwacji odbył się w dniach 6 listopada 2012-5 lutego 2013.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pliki do pobrania