20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Modernizacja oświetlenia ekspozycyjnego Zamku Pieskowa Skała

Archiwum Projektów
Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 1.03.2022 – 29.12.2022
Opis zadania: Modernizacja oświetlenia Zamku Pieskowa Skała ma charakter kompleksowy – dotyczy zarówno przestrzeni obecnych ekspozycji stałych, sal edukacyjnych i przestrzeni wystaw zmiennych. Działania prowadzić będą do zwiększenia atrakcyjności oferty oddziału, w tym zapewnienia komfortowych warunków zwiedzania dla grup odbiorców. Znajdzie to odzwierciedlenie w jakości świadczonych usług kulturalnych i edukacyjnych, które w większym stopniu będą odpowiadać na specyficzne potrzeby zarówno odwiedzających ekspozycję, jak i uczestników działań edukacyjnych i wydarzeń artystycznych. Pozwoli uspójnić odbiór wizualny obecnych i planowanych do uruchomienia ekspozycji stałych Zamku. W sposób znaczący wpłynie na przestrzeń edukacyjną – zarówno pod względem komfortu uczestników zajęć, jak i możliwości pracy z osobami wysoko wrażliwymi i o szczególnych potrzebach.

Modernizacja oświetlenia ekspozycyjnego zwiększy atrakcyjność oferty wystawienniczej, kulturalnej i edukacyjnej, a także podniesie poziom bezpieczeństwa i ochrony zbiorów Zamku. Znacząco poprawi także jakość percepcji i dostępność ekspozycji oraz zagwarantuje nowy standard przestrzeni edukacyjnych. Zwiększy dostępność Zamku Pieskowa Skała dla osób wysoko wrażliwych i z dysfunkcją wzroku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Kwota dofinansowania: 190 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 507 500,00 zł
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego