20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Modernizacja oświetlenia ekspozycyjnego Zamku Pieskowa Skała – drugi etap przedsięwzięcia

Archiwum Projektów
Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 1.05.2023 – 31.12.2023
flaga i godło Polski

PROGRAM RZĄDOWY Infrastruktura Kultury
Fundusz Promocji Kultury – państwowy fundusz celowy
 
Opis zadania: Kontynuacja prac modernizacyjnych oświetlenia ekspozycyjnego Zamku w Pieskowej Skale stanowi drugi etap przedsięwzięcia, którego realizacja zagwarantuje nowy, spójny i wyśmienity standard odbioru wystaw.
Dzięki przeprowadzeniu modernizacji oświetlenia wzrośnie dostęp i poprawi się jakość oferty kulturalnej instytucji oraz nastąpi polepszenie parametrów użytkowych przestrzeni wystawienniczej. W następstwie wymiany sprzętu oświetleniowego, w muzeum zostaną wdrożone nowoczesne standardy europejskie oraz podniesie się poziom bezpieczeństwa i ochrony zbiorów, dzięki czemu zostaną spełnione obowiązujące wymogi konserwatorskie. Poprzez obniżenie kosztów eksploatacji zostanie uzyskany pozytywny efekt ekologiczny.
Prace zostaną przeprowadzone w 7 salach wystaw stałych na II piętrze Zamku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Kwota dofinansowania: 181 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 564 890,00 zł
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego