Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Remont konserwatorski Bastionu Władysława IV oraz pomnika konnego Tadeusza Kościuszki

NFRZK
Termin realizacji zadania: 2024-2025
Opis zadania: 
Zamek Królewski na Wawelu jest w trakcie realizacji Projektu dofinansowanego z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach priorytetu operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej”. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. zlecenie ekspertyzy i szczegółowej oceny stanu technicznego części metalowej pomnika (rzeźby) oraz wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich, sukcesywnie w stosunku do postępu prac archeologicznych, w tym remont murów fortecznych, remont bastionu - odtworzenie całego bastionu zgodnie z dokumentacją, konserwację okładziny ceglanej, konserwację elementów kamiennych i ścianki Jurajskiej, wykonanie instalacji sanitarnych – drenażu i odprowadzenia wody deszczowej oraz remont schodów terenowych, a także wykonanie nawierzchni brukowej i odbudowa cokołu pomnika wraz z nową okładziną kamienną.
 

Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

całkowita wartość I etapu PWE wynosi: 1 124 713,41 zł
kwota dofinansowania: 472 379,63 zł

 

logotyp  Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa