20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Remont Małej Baszty w budynku nr 5 oraz konserwacja kamiennej attyki kurtyny południowej Zamku

NFRZK
Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 9.05.2023 – 31.12.2023
Opis zadania: Zamek Królewski na Wawelu jest w trakcie realizacji II etapu przedsięwzięcia wieloletniego etapowanego (PWE), ujętego w wieloletniej prognozie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. wymianę i uzupełnienie poważnie uszkodzonych kamiennych elementów attyki baszty, wymianę stropu baszty oraz skucie istniejącego tynku zewnętrznego i wykonanie tynku renowacyjnego, a także konserwację attyki wieńczącej kurtynę południową.

W 2022 r. Beneficjent zrealizował I etap PWE o wartości 1 104 387,49 zł i wykorzystał dofinansowanie z NFRZK w kwocie 602 603,58 zł.
 
Całkowita wartość II etapu PWE: 918 639,18 zł
Kwota dofinansowania: 206 969,41 zł
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
logotyp  Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa