20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu

Archiwum Projektów
Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.
2009-2013
Całkowity koszt: 15 981 838,93 zł
Dofinansowanie EFRR: 85%
Dofinansowanie MKiDN: 15%

Przedmiotem projektu był remont, modernizacja i adaptacja budynku nr 9 na Centrum Promocji i Informacji oraz przywrócenie właściwego stanu technicznego dziedzińca zewnętrznego wraz z drogami dojazdowymi.

Projekt obejmował następujące prace:

1. Przywrócenie właściwego stanu technicznego dziedzińca zewnętrznego wraz z drogami dojazdowymi poprzez:
  • demontaż starej nawierzchni, łącznie z jej podbudową,
  • położenie nowej podbudowy i nowej nawierzchni z płyt piaskowcowych i kostki porfirowej na dziedzińcu zewnętrznym zamku, drogach dojazdowych i ciągach pieszych,
  • prace ziemne związane z wykonaniem koryta drogowego, nowej kanalizacji ogólnospławnej, wodociągu, systemu nawadniania, kanalizacji energetycznej i teletechnicznej,
  • prace izolacyjne muru obwodowego.
2. Adaptacja budynku nr 9 na Wawelu na centrum promocji i informacji oraz budowa tarasów widokowych od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej 

3. Zakup wyposażenia do centrum informacji i promocji.

Cele i korzyści

Przy zachowaniu ogólnej kompozycji dziedzińca zewnętrznego wprowadzone zostały elementy zwiększające komfort pobytu turystów na Wawelu (ławki, rampy dla wózków inwalidzkich, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, obniżone krawężniki granitowe przy jezdni), a tym samym zlikwidowano bariery utrudniające poruszanie się osób niepełnosprawnych.
Powierzchnia użytkowa wykonanych nawierzchni to około 10 000 m².

Remont, modernizację i adaptację budynku nr 9 na Centrum Promocji i Informacji

Prace zakończono w r. 2010. W Centrum funkcjonują: kasy biletowe, informacja turystyczna, biuro rezerwacji zwiedzania oraz usług przewodnickich. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 790,7 m².
Centrum zapewnia turystom informacje dotyczące m.in. wystaw stałych i czasowych, okazjonalnych pokazów, programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców, wykładów i prelekcji, oraz możliwość zakupu wydawnictw Zamku - publikacji historycznych i naukowych, przewodników, bajek i innych.
Dwa tarasy widokowe (o powierzchni 368,7 m²) usytuowane po wschodniej i zachodniej stronie Centrum zachęcają zwiedzających do odpoczynku przy kawie, gorącej czekoladzie z panoramą Krakowa i Wisłą płynącą leniwie u stóp Wawelu. W przestronnym Centrum można także zjeść posiłek, kupić pamiątkę i wysłać e-kartkę.

Zespół i wykonawcy

Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich prac czuwał Pełnomocnik ds. realizacji Projektu Danuta Ziernicka – Dyrektor ds. Administracyjnych Zamku oraz Zespół Zarządzający
w składzie: Kierownik Projektu – Hubert Piątkowski, Koordynator Projektu ds. Rozliczeń – Bożena Westen, Inspektor Nadzoru Wiodący – Jarosław Skrzypek, Inspektor Branży Drogowej – Grzegorz Śladowski.
Projekt budowlany renowacji dziedzińca zewnętrznego przygotowała firma Biuro Projektowe – Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt s.j. z Krakowa. Generalnym wykonawcą prac budowlanych była firma RDM Śródmieście Sp. z o.o z Krakowa.

Projekt budowlany adaptacji budynku nr 9 na Centrum Promocji i Informacji przygotowała firma Cempel i Partnerzy Konserwacja Zabytków z Krakowa – architekt wiodący Piotr Wzorek wraz z zespołem, we współpracy z architektem Martą Dymitrowską-Wysopal (aranżacja wnętrz i projekt mebli).
Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Budowlane „Francuz” Stefan Francuz, Tomasz Francuz z Krakowa.
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
www.mrr.gov.pl

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
www.pois.gov.pl

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
www.mkidn.gov.pl

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
www.wwpe.gov.pl

Podpisanie umowy na realizację projektu

27 lipca 2009
W Szarej Sieni Zamku Królewskiego na Wawelu podpisano umowę na realizację projektu. W spotkaniu udział wzięli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciech Kwiatkowski, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. dr hab. Jan Ostrowski, Wicedyrektor ds. Administracyjnych Zamku Królewskiego na Wawelu Danuta Ziernicka, Wicedyrektor ds. Konserwatorsko-Technicznych Zamku Królewskiego na Wawelu prof. dr hab. Marcin Fabiański

Podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych

14 października 2009
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki podpisał umowę z RDM Śródmieście Spółka z o.o. - wykonawcą prac dotyczących renowacji dziedzińca zewnętrznego.

Podpisanie umowy z wykonawcą prac w budynku nr 9

14 grudnia 2009
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki podpisał umowę z Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowlane "Francuz" sp.j. Stefan i Tomasz Francuz oraz Zakładem Instalacji Elektrycznych Robót Ogólnobudowlanych s.c.
Umowa dotyczy prac związanych z adaptacją pomieszczeń restauracji na Centrum Promocji i Informacji w budynku nr 9.

Otwarcie Centrum Promocji i Informacji

20 grudnia 2010
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, wraz z Dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu Profesorem Janem Ostrowskim i Pełnomocnikiem ds. realizacji Projektu Panią Danutą Ziernicką, wicedyrektorem ds. administracyjnych Zamku Królewskiego na Wawelu otworzył nowe Centrum Promocji i Informacji na Wawelu.

Nowe Centrum to miejsce, w którym turyści odwiedzający wawelskie wzgórze będą mogli nie tylko kupić bilet, ale także uzyskać potrzebne informacje lub po prostu usiąść na tarasie, żeby odpocząć i podziwiać panoramę Krakowa. 
Na ponad 790 m2 nowego centrum znajdują się kasy biletowe, informacja turystyczna, biuro rezerwacji zwiedzania oraz usług przewodnickich, można skorzystać z  bezprzewodowego Internetu i infokiosku – dostępna jest strona muzeum oraz strona miejska. Z infokiosków można wysłać wawelską e-pocztówkę z własnym zdjęciem (automaty wyposażone są w kamery). 
Sklep IRSA oferuje pamiątki, przewodniki, wydawnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu, tu można również skorzystać z czytelni. Dla najmłodszych przygotowany jest kącik zabaw. 

Centrum Promocji i Informacji zaprojektowano z myślą o turystach niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich (od strony dziedzińca zewnętrznego), przestronne wnętrza, po których łatwo się poruszać; odpowiednio dostosowana toaleta znajduje się w części południowej, w pobliżu Kawiarni Pod Basztą.

Po obu stronach budynku – wschodniej i zachodniej – powstały tarasy widokowe, o powierzchni ponad 368 m2, z których rozciąga się widok na Kopiec Kościuszki,  Dziedziniec i Katedrę. Można je podziwiać przy filiżance kawy, czekolady lub chłodnych napojów serwowanych przez Kawiarnię Słodki Wawel (prowadzoną przez Wawel SA). W części południowej znajduje się Kawiarnia Pod Basztą, serwująca także ciepłe posiłki.

Wydatki poniesione na adaptację budynku na centrum wyniosły ponad 2 mln 220 tys. zł (2.220.205,60)
Koszt wyposażenia centrum w kwocie 142 374 zł został dofinansowany ze środków unijnych, 265 000 zł zostało poniesione z własnych środków finansowych Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Projekt budowlany inwestycji przygotowała firma Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków z Krakowa we współpracy z architektem wnętrz Martą Dymitrowską-Wysopal, a jego głównym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane „Francuz” Stefan Francuz, Tomasz Francuz z Krakowa.

Aranżacja wnętrz i projekt mebli – Marta Dymitrowska-Wysopal
Wykonawca mebli – Pracownie Konserwacji Zabytków Wawel Sp. z o.o. z Krakowa.
Projekt i wykonanie oznakowań – Triada Design z Krakowa
Wykonawca tablic informacyjnych, antyram, ram podświetlanych diodami – RAMA Sp. z o. o. z Krakowa 
Projekty tablic i materiałów graficznych do ram – Renata Paszkowska-Kwiatek

Zakończenie projektu

18 maja 2013
Odsłonięcie tablic pamiątkowych, w obecności Pana Przemysława Niedźwiedzkiego, V-ce Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

„Harnasie” Karola Szymanowskiego na Wawelu.

18 maja 2013
Zakończenie projektu uświetniło muzyczne wydarzenie – wersja koncertowa baletu „Harnasie” Karola Szymanowskiego, w wykonaniu chóru, orkiestry oraz kapeli góralskiej i zespołu „Zakopower”.

Karol Szymanowski, Harnasie op. 55 
Balet w jednym akcie w dwóch obrazach na orkiestrę, chór mieszany, tenor solo
Libretto: Karol Szymanowski i Jerzy Mieczysław Rytard
(wykonanie koncertowe) 

Pamięć historii – powiew nowości
W uroczystość otwarcia dziedzińca zewnętrznego (po gruntownej renowacji przeprowadzonej ze środków unijnych) wpisane zostanie wydarzenie muzyczne - Harnasie (wersja koncertowa baletu) Karola Szymanowskiego. 
Jeśli szukać w polskiej kulturze muzycznej postaci, która stworzyła wyrazisty program budowania nowej i wysokiej kultury muzycznej, to wybór padnie na Szymanowskiego. 
W okresie międzywojennym stał się on „ambasadorem” kultury polskiej w świecie, propagatorem idei „Polski w Europie” – otwartej na dialog i spotkanie z różnymi kulturami. Muzyka Harnasiów zawiera cytaty z rodzimego góralskiego folkloru, przetworzone w wyobraźni kompozytora-estety i humanisty. Wpisuje się stylistycznie w nurt witalizmu, a to dzięki pozytywnej energii dźwięków – jest apoteozą radosnego ruchu-rytmu. 
Warto przypomnieć, że Harnasie po raz pierwszy zabrzmiały w całości (dwa obrazy dzieła) w wersji koncertowej właśnie na Wawelu, na dziedzińcu arkadowym zamku, w ramach festiwalu muzycznego 17 lipca 1936 roku. Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia 
w Warszawie, poszerzoną o muzyków oraz chóry z Krakowa, dyrygował Grzegorz Fitelberg; solową partię tenorową wykonał Maurycy Janowski. Prasa pisała: „Wrażenie było oszałamiające, przyjęcie dzieła entuzjastyczne[…] Słuchała koncertu cała Polska przez radio[…] Tłum publiczności szalał na dziedzińcu zamkowym, domagając się powtórzenia końcowej pieśni góralskiej”. Koncert był transmitowany przez radio także do Austrii. Niestety, zły stan zdrowia uniemożliwił Szymanowskiemu (jak podają źródła) udział w tym przedsięwzięciu; Harnasiów z Wawelu słuchał więc kompozytor przez radio. 
Harnasie zabrzmią w scenerii majowego zmierzchu i w przestrzeni zabytkowej architektury, w kolorach rozświetlonego, odnowionego dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu. Warto przywołać słowa kompozytora z jego tekstu O muzyce góralskiej: „Pragnąłbym, by młodsza generacja polskich muzyków zrozumiała, jakie bogactwo, odradzające anemiczną naszą muzykę, kryje się w tym polskim «barbarzyństwie»”, które 
ja już «odkryłem» i pojąłem – dla siebie”.
Małgorzata Janicka-Słysz
Kierownik Artystyczny Koncertu

Organizator: Zamek Królewski na Wawelu 
Kierownictwo organizacyjne: Hubert Piątkowski

Wykonawcy: 
Chór i Orkiestra do projektu Harnasie 
Kapela Sebastiana Karpiela Bułecki "Zakopower"
Solista: Sebastian Karpiel-Bułecka
Dyrygent: Marek Moś 
Przygotowanie chóru: Lidia Matynian 
Projekty materiałów promocyjnych koncertu – Antoni Korzeniowski

Płyta z zapisem koncertu, wydana przez Zamek Królewski na Wawelu w ramach promocji projektu "Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, uzyskała nominację do nagrody muzycznej Fryderyk 2014 w kategorii "Album roku muzyka symfoniczna i koncertująca".