Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Rewaloryzacja Drogi Fortecznej pod Kurzą Stopką wraz z konserwacją elementów fortyfikacji mostka i bramy warownej prowadzących do Zamku Królewskiego na Wawelu

NFRZK
Termin realizacji zadania: 2023-2025
Opis zadania: 
Zamek Królewski na Wawelu jest w trakcie realizacji Projektu Kluczowego, ujętego w wieloletniej prognozie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie wykopu archeologicznego wraz z jego zabezpieczeniem, rekonstrukcję Drogi Fortecznej od ulicy Podzamcze do bramy pod Kurzą Stopką oraz niezbędne prace budowlane dotyczące infrastruktury koniecznej do obsługi przewidywanych tras turystycznych, remont mostu przed bramą, prace konserwatorskie bramy pod Kurzą Stopką wraz z przylegającymi fragmentami murów, rewaloryzację zieleni i oświetlenia oraz remont pomieszczenia do obsługi ruchu turystycznego.

W 2023 r. Beneficjent zrealizował I etap Projektu Kluczowego o wartości 319 558,08 zł i wykorzystał dofinansowanie z NFRZK w kwocie 203 197,82 zł.
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
 
całkowita wartość II etapu wynosi: 2 301 114,14 zł
kwota dofinansowania: 1 656 802,18 zł
logotyp  Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa