20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

S P A C J A

Archiwum Projektów
dłoń trzymająca w dwóch palcach przezroczystą kulę, na tle jasnoniebieskiego nieba
Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
dofinansowanie: 33 000,00 zł
całkowita wartość: 41 250,00 zł

Opis zadania:
S P A C J A – słowo kojarzone dziś głównie z klawiszem komputera, urządzenia, które towarzyszyło nam w trakcie pandemii niemal codziennie. Dziś jednak nasze życie z powrotem wraca na właściwe tory i może przyszedł czas, aby słowo S P A C J A zaczęło budzić nowe skojarzenia, związane z przerwą, oddechem, twórczą zabawą i aktywnie spędzonym czasem.

Czym zatem jest projekt S P A C J A? Bezpieczną przestrzenią dla wszystkich, którzy potrzebują się zatrzymać, nabrać dystansu i na nowo ruszyć do odkrywania świata i własnej osoby.
Inicjatywa powstała w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna 2022”. Chcemy zainspirować do twórczych działań wszystkie rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem osób mających utrudniony dostęp do kultury, trudności społeczne, problemy w nauce i koncentracji.

S P A C J A to otwarte wydarzenia w przestrzeniach Zamku oraz wzgórza wawelskiego, takie jak warsztaty plastyczne, florystyczne, ćwiczenia relaksacyjne na świeżym powietrzu, czy spotkania z inspirującymi postaciami świata sztuki i kultury.

Więcej na stronie Projektu