Tadeusz Kuntze "Śmierć Priama"

Archiwum Projektów
Nowy nabytek Zamku Królewskiego na Wawelu – "Śmierć Priama" Tadeusza Kuntzego (1727-1793), jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XVIII wieku.

13 listopada 2012
Sprowadzenie tego znakomitego klasycystycznego dzieła, nieznanego dotąd w Polsce, ma ogromne znaczenie nie tylko dla Zamku Królewskiego na Wawelu ale dla kultury Polskiej. Jest to jedno z trzech najpiękniejszych dzieł Kuntzego o tematyce niereligijnej w polskich zbiorach, w których artysta najpełniej ujawnił swój wysoki kunszt malarski. Pokaz i towarzyszące mu wykłady przybliżyły tematykę obrazu, a także życie artysty.

"Śmierć Priama" (99 x 136 cm), obraz sygnowany i datowany TÆDEUS KUNTZE F. ROMA 1756, jest nowym nabytkiem Zamku Królewskiego na Wawelu, zakupionym na polskim rynku antykwarycznym (wcześniej był prywatną własnością we Włoszech), dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor dzieła, Tadeusz Kuntze (1727-1793), to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XVIII wieku, jedyny, którego twórczość osiągnęła wysoki poziom malarstwa zachodnioeuropejskiego. Pochodzi z Grünbergu (obecnie Zielona Góra); po przybyciu do Krakowa był związany z biskupem krakowskim Andrzejem Stanisławem Załuskim. W roku 1747 wysłany przez niego do Rzymu studiował w Académie de France à Rome i Accademia di San Luca. W latach 1757-1759 działał ponownie w Krakowie, następnie wrócił do Rzymu i pozostał w nim aż do końca życia. W tym czasie swe dzieła opatrywał podpisem Taddeo Polacco dla podkreślenia związku z Polską.

W pierwszych latach pobytu w Rzymie szybko opanował najlepsze zdobycze tamtejszego malarstwa, preferując kierunek akademicki, klasycyzujący. W obrazie, z tego właśnie okresu, przedstawił w sposób mistrzowski dramatyczną scenę napadu i zabicia króla Troi - Priama - przez Neoptolemosa, syna Achillesa, który, jak wiadomo, zginął ugodzony strzałą Parysa. W przedstawionej scenie syn największego bohatera wojny trojańskiej mści się w sposób okrutny na ojcu zabójcy. Akcja rozgrywa się na tarasie królewskiego pałacu, przed ołtarzem Jowisza. W tle widoczne łuny płonącej Troi.

Jest to jedno z trzech najpiękniejszych dzieł Kuntzego o tematyce niereligijnej w polskich zbiorach (obok "Fortuny" i 'Obfitości" w Muzeum Narodowym w Warszawie), dzieł, w których artysta najpełniej ujawnił swój wysoki kunszt malarski.

Obraz znajduje się na ekspozycji Prywatne Apartamenty Królewskie.

wykłady towarzyszące
12 XI 2012 prof. Jan Ostrowski "Tadeusz Kuntze a polskie malarstwo XVIII wieku"
19 XI 2012 prof. Kazimierz Kuczman "Tadeusz Kuntze a rzymska szkoła malarstwa"
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego