20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Zakończenie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego Zamku Pieskowa Skała

Projekty bieżące
Głównym celem zadania, polegającego na pełnej modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego w przestrzeniach Zamku Pieskowa Skała, jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz faktyczne zwiększenie potencjału instytucji kultury. Zakończenie całości prac modernizacyjnych polegających na dostosowaniu oświetlenia ekspozycyjnego do standardów europejskich pozwoli na znaczącą poprawę stanu infrastruktury kultury Zamku, polepszenie stanu technicznego obiektu oraz zmniejszenie kosztów jego utrzymania.

W ramach zaplanowanych działań zostaną wykonane prace związane z wymianą systemu oświetlenia ekspozycyjnego w 3 salach ekspozycji „Galeria Malarstwa Angielskiego” na II piętrze Zamku oraz w 3 salach wystaw zmiennych w podziemiach i piwnicach Zamku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

wartość dofinansowania: 470.000,00
całkowita wartość zadania: 731.838,50
data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 6 maja 2024logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego