Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Badanie polskich strat wojennych Zamku Królewskiego na Wawelu w świetle krajowych i zagranicznych źródeł archiwalnych

Termin realizacji zadania: 01.03.2021 – 31.12.2022
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

kwota dofinansowania: 223 509 zł
całkowita wartość zadania: 282 922 zł