Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Realizacja działań konserwatorskich do wystawy „Obraz Złotego Wieku. Obrazy w czasach ostatnich Jagiellonów”

Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 27.05.2022 – 31.12.2022
Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dofinansowanie: 250 000 zł
całkowita wartość: 250 000 zł
Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje monumentalną ekspozycję zatytułowaną Obraz Złotego Wieku, której otwarcie zaplanowano na wrzesień 2023 roku. Prezentowane na niej obiekty pochodzić będą w głównej mierze z czasu panowania trzech ostatnich Jagiellonów (1501–1572), a zatem z okresu największej świetności dynastii. Organizacja wystawy stworzyła wyjątkową okazję do odnowienia eksponowanych zabytków.

W maju 2022 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Zamkowi Królewskiemu na Wawelu dotację na przeprowadzenie konserwacji i renowacji unikatowych obrazów sztalugowych na podobraziach drewnianych, a także płaskorzeźb, rękopisów i starodruków. Wyniki podjętych działań poszerzają naszą wiedzę o tych dziełach, przynoszą nowe odkrycia i potwierdzają silne wpływy zachodnioeuropejskie na kulturę i sztukę monarchii polsko-litewskiej pod rządami Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Wsparcie finansowe Ministerstwa pozwoliło na równoległe prowadzenie działań kilku zespołów konserwatorskich przy obiektach bezcennych dla naszej kultury i dziedzictwa narodowego.

Prace konserwatorskie koordynuje i nadzoruje merytorycznie Oliwia Buchwald-Zięcina - kierownik Pracowni Konserwacji Malarstwa, Grafik, Rzeźby i Ram.

Spis obiektów:

1. obraz sztalugowy na podobraziu drewnianym Epitafium Arnolfa Tedaldiego – Zwiastowanie (ok. 1500) z Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie

2. obraz sztalugowy na podobraziu drewnianym Uczta u Szymona (1556) z kościoła Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie

3. ikona Matka Boska z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii (1. poł. XVI w.) z klasztoru Ojców Cystersów w Szczyrzycu

4. obraz sztalugowy na podobraziu drewnianym Epitafium Kościeleckiego – Chrystus Frasobliwy (1. ćw. XVI w.) z klasztoru Ojców Cystersów w Szczyrzycu

5. dwustronnie malowane skrzydło dawnego retabulum z Jędrzejowa z przedstawieniem Świętego Jana Chrzciciela (awers) i Świętego Wolfganga z Ratyzbony (rewers) z 1505 roku ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Kielcach

6. skrzydło dawnego retabulum z Jędrzejowa z przedstawieniem Świętego Jana Jałmużnika (1505) ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Kielcach

7. dwie płaskorzeźby: Ofiarowanie w świątyni i Nawiedzenie Świętej Elżbiety (pocz. XVI w.) z kościoła parafialnego Świętego Idziego Opata w Tarczku

8. Antyfonarz ze zbiorów Biblioteki Prowincji Ojców Bernardynów w Krakowie (sygn. 16/RL).