Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Realizacja projektu pn. „Obraz Złotego Wieku”

Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 21.12.2022–31.03.2024


Prezentowana w 20 salach na trzech kondygnacjach Zamku Królewskiego na Wawelu wystawa miała na celu ukazanie idei Jagiellońskiej stanowionej o podwalinach funkcjonowania Państwa Polskiego oraz budowę w okresie „Złotego Wieku” tożsamości obywateli Rzeczpospolitej w kolejnych stuleciach. 
Zrealizowana w terminie od 15 września do 14 grudnia 2023 roku wystawa przedstawiała szeroką panoramę kultury rozkwitającej na rozległym terytorium monarchii polsko-litewskiej w latach 1501–1572, a więc pod berłem Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta. Trudno znaleźć lepsze miejsce dla takiej prezentacji niźli renesansowy pałac królewski z oryginalnym detalem architektonicznym i reliktami wystroju malarskiego oraz rzeźbiarskiego z epoki Zygmuntowskiej. 
Na ekspozycji zaprezentowano nie tylko znane powszechnie i wielokrotnie pokazywane dzieła sztuki, ale też wiele zabytków nowo odkrytych lub dotąd w Polsce nie widzianych. Na ekspozycji zaprezentowano 325 obiektów wypożyczonych z około 100 instytucji polskich i zagranicznych, obejmujących nie tylko dwór wawelski i środowisko katedralne, ale również kulturę artystyczną, literaturę, naukę, z całej wielokulturowej monarchii jagiellońskiej, a więc wszystkich dzielnic Królestwa Polskiego, a także rozległego, mocno zróżnicowanego pod różnymi względami Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Tytułowy „obraz” obejmował dzieła wykonane z rozmaitych materiałów, z użyciem wielu technik (malarstwo tablicowe i na płótnie, miniatury książkowe, rzeźby w drewnie i kamieniu, złotnictwo, ludwisarstwo, hafciarstwo i tkactwo), ze szczególnym uwzględnieniem druku jako rewolucyjnego medium służącego propagowaniu nowych idei, a także wzorów artystycznych. Spektrum tematów odzwierciedlało zainteresowania elit i społeczeństwa epoki późnojagiellońskiej). Istotne miejsce zajmowały wątki zaczerpnięte z mitologii, historii starożytnej oraz legend. Kształtowały się wówczas również zręby „imaginarium” narodowego i kanon wyobrażeń ilustrujących dzieje Polski i Litwy. Budowano na ich przez kolejne stulecia tożsamość obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Do wystawy powstał bogaty i różnorodny program działań edukacyjnych i interpretacyjnych, które zostały zrealizowane w czasie trwania wystawy.

Po zamknięciu wystawy 14 grudnia 2023 roku rozpoczął się proces demontażu wystawy i zwrotu obiektów do instytucji wypożyczających, który zakończył się w marcu 2024 roku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Tożsamość” 2023 – 2025

wartość dofinansowania: 5 245 000 zł
całkowita wartość zadania: 5 397 980 zł
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego