Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Wizyta studyjna Victoria and Albert Museum w Polsce

Termin realizacji zadania / wykonania umowy: 13.02.2024 r. – 30.06.2024 r.
Wizyta studyjna Victoria and Albert Museum w Polsce realizowana w ramach programu Kultura inspirująca we współpracy z Victoria and Albert Museum, Centre for Democracy and Peace Building i z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie

Celem zadania jest intensyfikacja wymiany wiedzy i doświadczeń między Muzeum Wiktorii i Alberta (V&A) a polskimi instytucjami kulturalnymi. Projekt zakłada rozwój międzynarodowej współpracy polskich muzeów w obszarze muzealnictwa, konserwacji i budowania relacji pomiędzy instytucjami, przy równoczesnym poszerzaniu strategicznych perspektyw dla promocji polskiej kultury i sztuki. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce współorganizowany z tą renomowaną instytucją.

Zadanie składa z jednodniowego sympozjum na szczeblu specjalistycznym, połączonego z warsztatami dla przedstawicieli sektora muzealnego z całej Polski oraz wizyt studyjnych brytyjskiej delegacji w kluczowych polskich muzeach i pracowniach artystycznych w Krakowie i Warszawie.

Kluczowymi działaniami projektu będzie wymiana ekspercka między specjalistami z V&A i polskich instytucji muzealnych i kulturalnych, rozwijanie sieci kontaktów międzyinstytucjonalnych, opracowanie koncepcji wystawy o tematyce polskiej, wstępnie planowanej w V&A na rok 2025, oraz promocja polskiej sztuki i designu wśród specjalistów brytyjskich.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

wartość dofinansowania: 49 000 zł
całkowita wartość zadania: 98 000 zł

data podpisania umowy 22.03.2024
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego