Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Zakup czterech obrazów Jakoba Philipa Hackerta

Termin realizacji zadania: 31.12.2021
Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

kwota dofinansowania: 2 008 238 zł
całkowita wartość zadania: 2 008 238 zł