Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Zorganizowanie wystawy “Wawel Wyspiańskiego”

Termin realizacji zadania/wykonania umowy: 13.11.2023 – 30.11.2024
Wystawa „Wawel Wyspiańskiego” to wielka, jubileuszowa, wielowymiarowa ekspozycja dzieł artysty o tematyce wawelskiej, zaplanowana na 2024 rok. Sto dwadzieścia lat wcześniej, w 1904 roku, Wyspiański opublikował dramat Akropolis rozgrywający się w katedrze, a także rozpoczął, wraz z architektem Władysławem Ekielskim, pracę na projektem Akropolis. Projekt łączył się ściśle z odzyskiwaniem Wzgórza Wawelskiego z rąk wojska zaborcy, a zarazem utrwalał XIX-wieczną koncepcję Wawelu jako serca Polski. Na wystawie prezentowane są tęż inne wątki, przede wszystkim dotyczące niezrealizowanych witraży katedralnych oraz Wawelu w utworach literackich Wyspiańskiego.

„Wawel Wyspiańskiego” jest pierwszą wawelską wystawą pokazującą w tak pełny sposób wątki wawelskie w twórczości artysty. Będzie można zobaczyć niemal 300 obiektów, wśród których należy wymienić pastele wyobrażające królów: Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta oraz aktorów grających w dramacie Bolesław Śmiały, rzadko pokazywane ze względów konserwatorskich, a także duży zespół rysunków do projektu Akropolis, zarówno ze zbiorów muzealnych, jak i prywatnych.

Wystawa została podzielona na trzy części, które rozlokowano w trzech budynkach i 11 salach na wzgórzu wawelskim. Pierwsza część wystawy przedstawia motywy wawelskie obecne w dziełach plastycznych Wyspiańskiego (sale na parterze zamku), druga – w jego utworach literackich (centrum wystawowo-konferencyjne budynku nr 9), trzecia zaś (kaplica w budynku nr 7) ukazuje oddziaływanie artysty – bezpośrednie i pośrednie – na innych twórców. Ważnym dopełnieniem jest brama wzniesiona specjalnie na wystawę (w pobliżu budynku nr 5), nawiązująca formą do tej, o której pisał w komentarzu do projektu Akropolis Władysław Ekielski.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

wartość dofinansowania: 800.000,00 zł
całkowita wartość projektu: 800.000,00 zł

data podpisania umowy: 12.02.2024
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Lokalizacja

plan wzgórza z lokalizacją miejsc wystawy
I. Wawel w twórczości plastycznej Stanisława Wyspiańskiego
II. Wawel w twórczości literackiej Stanisława Wyspiańskiego
III. Wokół Wyspiańskiego