UWAGA - CZASOWE ZMIANY W ORGANIZACJI WYSTAW

Grafika

Ikonografia Wawelu oraz portrety polskich monarchów.
Znajdują się w niej prace artystów tworzących w wieku XIX i XX, między innymi Władysława Skoczylasa i Jana Rubczaka. W latach siedemdziesiątych XX wieku kolekcję wzbogaciły prace pochodzące z wystawy Wawel w grafice współczesnej, w tym Janusza Benedyktowicza, Jerzego Napieracza, Bogny Krasnodębskiej-Gardowskiej i Włodzimierza Kunza.
Władysław Skoczylas, Widok Wawelu od północy
przed 1914, nr inw. 3641
Jan Rubczak, Wawel w nocy
ok. 1909, nr inw. 3937