Grafika

Ikonografia Wawelu oraz portrety polskich monarchów.
Znajdują się w niej prace artystów tworzących w wieku XIX i XX, między innymi Władysława Skoczylasa i Jana Rubczaka. W latach siedemdziesiątych XX wieku kolekcję wzbogaciły prace pochodzące z wystawy Wawel w grafice współczesnej, w tym Janusza Benedyktowicza, Jerzego Napieracza, Bogny Krasnodębskiej-Gardowskiej i Włodzimierza Kunza.
Widok na północno-wschodni narożnik Zamku z wieżą Zygmunta III, Kurzą Stopką i fragmentem murów - z lewej strony widoczne zabudowania ulicy Grodzkiej, w tym kościół św. Idziego.
Władysław Skoczylas, Widok Wawelu od północy
przed 1914, nr inw. 3641
Widok na nocną sylwetkę zabudowy wzgórza wawelskiego z wieżami katedry krakowskiej.
Jan Rubczak, Wawel w nocy
ok. 1909, nr inw. 3937